Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Opkomende markten : ondergewaardeerde obligaties in het vizier

Michael Hasenstab, Ph.D. (Executive Vice President, Portfolio Manager, Chief Investment Officer, Templeton Global Macro).

Outlook H1 2019

Opkomende markten: waar ziet u de beste kansen?

Voor wereldwijde vastrentende waarden, zijn wij van mening dat er kansen te vinden zijn in opkomende markten in lokale valuta's, omdat deze volgens ons het meest ondergewaardeerd zijn. Maar de activaklasse is niet uniform en de afzonderlijke landen verschillen meer dan een tiental jaar geleden. Meerdere landen hebben hun economieën gediversifieerd, hun lokale valutamarkten aanzienlijk verbreed, hun binnenlandse beleggersbasis uitgebreid en veerkracht opgebouwd om externe schokken op te vangen. Andere landen hebben nog steeds te kampen met aanhoudende structurele onevenwichtigheden, onbetrouwbare instellingen en kwetsbare economieën. In 2019 zal het steeds belangrijker worden om landen te identificeren die beter bestand zijn tegen stijgende rentetarieven in de VS. Landen met een laag renteklimaat of met grote structurele onevenwichtigheden en economische zwakke plekken kunnen kwetsbaar zijn voor externe renteschokken. Landen met een sterkere economie, evenwichtige lopende rekeningen en relatief hogere rendementen zouden echter in een sterkere positie moeten verkeren om meer significante renteverschuivingen op te vangen en ons sterke kansen te bieden. Dit is ook waar milieu-, sociale en beleidsfactoren (ESG-factoren) in aanmerking worden genomen. ESG spreekt over het potentieel van een economie als beleggingsbestemming en de duurzaamheid van die belegging.

Duurzaam beleggen : hoe de meest rendabele belegging selecteren ?

De financiële wereld is de laatste tijd veel meer en explicieter belang gaan hechten aan de ESG-factoren bij beleggingsbeslissingen. Het combineren van al deze factoren en het samenbrengen ervan met de traditionele economische beoordeling van het traject en het potentieel van een land vormt een niet te verwaarlozen uitdaging. We hebben onze eigen ESG-index ontwikkeld, de Templeton Global Macro ESG-index (TGM-ESGI), waarmee we ESG-inputs kunnen kwantificeren en vergelijkingen kunnen maken tussen meerdere landen. Deze index combineert verschillende dimensies tot één numerieke score. De index geeft niet alleen een momentopname weer van de huidige omstandigheden, maar heeft ook een toekomstgerichte dimensie op basis van de voorspellingen van onze analisten over veranderingen in ESG-factoren.

In Polen bijvoorbeeld verwachten onze analisten dat de ESG-score van het land sterk zal dalen als gevolg van een brede verslechtering van het bestuur. Tot nu toe heeft de sterke groei in het gehele eurogebied het slechte economische beleid van de regering en de structurele zwakheden van het land ruimschoots gecompenseerd. Toch roept de toenemende afstand tussen Polen en de factoren die tot bijna twee decennia economische groei hebben bijgedragen, voor ons vragen op over het potentieel van Polen op de middellange tot lange termijn, vooral wanneer de mondiale economische omstandigheden niet langer zo gunstig zijn. In India daarentegen verwacht ons onderzoeksteam dat de ESG-score zal stijgen. De overheid blijft hervormingsgezind en we zien de effectiviteit ervan toenemen. Er is ruimte voor verbetering op verschillende vlakken. Hoewel een betere toegang tot krediet en een vriendelijker ondernemingsklimaat de binnenlandse activiteit waarschijnlijk zal doen toenemen, moet de overheid het concurrentievermogen op de arbeidsmarkt verbeteren en ervoor zorgen dat het onderwijs aansluit bij de vraag naar werk. Ondanks de inspanningen van de overheid blijft de productie-industrie zeer klein en moet zij groeien om meer arbeidskrachten op te nemen. Er is ook nog steeds een hoog niveau van slechte schulden binnen het banksysteem dat moet worden aangepakt. Veel van deze kwesties zijn nauw verbonden met ESG-factoren zoals menselijk kapitaal, arbeid, demografie en beleidsmix. Maar we hebben er vertrouwen in dat India onder het huidige regime vooruitgang zal boeken bij het aanpakken van deze uitdagingen.

Stijging van de rente, was is uw aanpak?

Het massale kwantitatieve versoepelingsprogramma (QE) van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) werd oorspronkelijk ingezet om de financiële markten tijdens de crisis te stabiliseren. Het slaagde erin de obligatierendementen te verlagen en de activaprijzen op te drijven, waardoor veel beleggers in de richting van risicovollere activa werden gestuurd, terwijl ook de kosten van kapitaal kunstmatig werden gedrukt. Maar een continue QE leidde ook tot voortdurende prijsverstoringen in obligaties en aandelen. Omdat obligaties en aandelen evenzeer werden ondersteund door de interventie van de Fed, waren ze even kwetsbaar voor het tegenovergestelde effect bij het stopzetten van de QE. Dit zijn de soorten waarderingscorrecties die we verwachten als de kunstmatige effecten van langdurige monetaire aanpassingen worden ontmanteld. Beleggers die niet voorbereid zijn op gelijktijdige koerscorrecties in Amerikaanse Treasuries en andere activaklassen in 2019 kunnen aan onbedoelde risico's worden blootgesteld. Over het geheel genomen vinden wij het belangrijk om te erkennen dat de toestand van de wereld waaraan beleggers het afgelopen decennium gewend zijn geraakt, niet eindeloos zal voortduren. In 2019 verwachten we dat de UST-rendementen zullen stijgen en dat verschillende activaklassen prijscorrecties zullen doorstaan naarmate de monetaire accommodatie afrolt. De uitdaging voor beleggers zal zijn dat de traditionele diversifiërende relatie tussen obligaties en aandelen mogelijk niet houdbaar is naarmate de UST-rendementen stijgen. Dit zijn de soorten risico's en kansen waarop beleggers in 2019 moeten voorbereid zijn, niet alleen om zich te verdedigen tegen de huidige risico's en kansen, maar door te zoeken naar manieren om te profiteren van de stijgende rentetarieven.

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.