Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Op koers blijven maar gas terugnemen!

Vincent Juvyns - Global Market Strategist, J.P. Morgan Asset Management ©Dieter Telemans

Outlook H1 2019

Kondigt het eerste halfjaar van 2019 zich eerder aan als stabiel of als hectisch?

2019 kondigt zich in meerdere opzichten aan als moeilijk.

Allereerst op politiek vlak, want op mondiaal niveau zal de handelsoorlog waarschijnlijk roet in het eten blijven gooien, en in Europa zullen de politieke onzekerheden wellicht groot blijven wegens de brexit, het wantrouwen van de Italiaanse overheid en de Europese verkiezingen.

Vervolgens ook economisch, want deze handelsoorlog kan blijven wegen op de groei van de wereldeconomie. Ook al zijn de Verenigde Staten gespaard gebleven van de conjunctuurvertraging, toch zijn er na tien jaar ononderbroken groei steeds meer tekenen die op het einde van een cyclus wijzen. Een recessie is nog niet voor morgen, maar de groeipiek van de wereldeconomie voor deze cyclus ligt wellicht al achter ons.

Ten slotte ook uit financieel oogpunt, want beleggen op het einde van een cyclus met een stijgende rente is ingewikkelder.

Het mag dan te vroeg zijn om de markten de rug toe te keren, maar het is wel hoog tijd om de veerkracht van de portefeuille te verhogen door over te schakelen op een meer evenwichtige weging van aandelen en obligaties. We geven de voorkeur aan de Verenigde Staten boven Europa, aan China in het universum van de opkomende markten en aan de technologische en financiële sectoren.
Vincent Juvyns
Global Market Strategist, J.P. Morgan Asset Management

Welke kansen ziet u?

We hebben onze positionering in de aandelenmarkten verminderd. We verkiezen echter nog steeds de Amerikaanse markt boven de Europese, want die eerste is minder afhankelijk van de internationale handel, is minder volatiel en stelt ons meer bloot aan de technologische sector, die we in het algemeen blijven prefereren. We zijn dan wel voorzichtig wat de opkomende markten betreft, gezien de sterkte van de dollar en de commerciële spanningen, maar volgens ons biedt de Chinese markt toch mooie kansen. In deze fase van de cyclus lijkt het ons ook onontbeerlijk om de veerkracht van onze portefeuille te versterken door het gewicht van obligaties en alternatieve beleggingen te verhogen. Wat obligaties betreft, gaat onze voorkeur uit naar Amerikaanse staatsobligaties, de enigen die momenteel een hoger risico-gecorrigeerd rendement laten zien dan aandelen. Op het vlak van alternatieve beleggingen gaat onze voorkeur uit naar hefboomfondsen en long/short fondsen.

Dit document betreft marketingcommunicatie en de visies hierin moeten dan ook niet worden beschouwd als advies of aanbeveling om beleggingen of daaraan verbonden belangen te kopen of te verkopen. Opgemerkt zij dat de waarde van beleggingen en de opbrengsten die deze genereren, kunnen fluctueren al naar gelang de marktomstandigheden en fiscale regels. De mogelijkheid bestaat dat beleggers niet het volledige bedrag van hun oorspronkelijke belegging terugkrijgen. Er is geen garantie dat voorspellingen ook daadwerkelijk uitkomen. J.P. Morgan Asset Management is de handelsnaam van de vermogensbeheeractiviteiten van JPMorgan Chase & Co en zijn filialen wereldwijd. Uw gesprekken kunnen worden opgenomen en uw elektronische communicatie kan worden gecontroleerd om de naleving van het privacybeleid (EMEA) te waarborgen (zie www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy). Dit document is uitgegeven door JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l., 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg, R.C.S. Luxemburg B27900, maatschappelijk kapitaal EUR 10.000.000. 0903c02a8244274b

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.