Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Een stijging van de rentes … bent u zeker ?

Kristel Cools - Group Head of Asset Management – Rivertree Investment Funds ©Rivertree

Outlook H1 2019

En wat als er geen stijging komt van de rentes, of slechts zeer beperkt in Europa ?

Want, terwijl de Europese Centrale Bank allicht zal overgaan tot een stapsgewijze normalisering van haar monetaire politiek in 2019, zal tegelijk de Amerikaanse Centrale Bank vermoedelijk gedurende de loop van het volgende jaar haar monetaire politiek afremmen. Aan de Europese kant merken we dat het economische groeitempo vertraagt, ook al blijft ze positief georiënteerd, terwijl de inflatie een piek lijkt bereikt te hebben op een niveau lager dan de doelstelling van de ECB. De rentecurve zal dus wellicht niet steiler worden, met lange termijnrentes die laag blijven, in lijn met de groeiverwachtingen, terwijl de ECB vooral op het korte eind van de rentecurve werkt. En wanneer de volatiliteit op de markten hoger blijkt dan de laatste jaren, zal de Bund allicht zijn rol van ‘safe haven’ blijven spelen. Fors hogere rentes liggen dus niet meteen in de lijn der verwachtingen.

Actief beheer wordt de rode draad in 2019, want in volatiele markten is het belangrijk het kaf van het koren te scheiden.
Kristel Cools
Group Head of Asset Management – Rivertree Investment Funds

Worden volatiliteit en beurspessimisme de topwoorden van 2019 ?

Het minste dat we kunnen zeggen voor de aandelenmarkten is dat de verwachtingen niet hooggespannen zijn. Het gebeurt niet vaak dat marktparticipanten een correctie van 20% in de komende 12 maanden naar voor schuiven. Maar met een verwachte K/W voor de komende 12 maanden voor de MSCI Europe en S&P 500 van respectievelijk 12,5 en 15,4 zijn aandelen niet duur, vooral als we rekening houden met de huidige rentestand. Die cijfers reflecteren heel wat mogelijke negatieve verrassingen, maar wat als de realiteit in 2019 anders blijkt? Als de onzekerheid afneemt, kunnen de aandelenmarkten verrassend positief uitpakken. Maar zoals steeds blijven diversificatie en beleggingskeuzes gebaseerd op sterke fundamenten een must in deze markten, met actief beheer als rode draad, want in volatiele markten is het belangrijk het kaf van het koren te scheiden.

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.