Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Safety first: Europese gedekte obligaties

Henrik Stille - Portfolio Manager, Danish Fixed Income & European Covered Bond Team bij Nordea Asset Management

Outlook H1 2019

Waar liggen er volgens u beleggingsopportuniteiten voor 2019?

Gedekte obligaties worden algemeen beschouwd als de veiligste activaklasse om in te beleggen. In Griekenland zijn zelfs staatsobligaties in gebreke gebleven, net als senior obligaties in veel Europese banken en schuldpapier met een lage rating. Gedekte obligaties kwamen al deze crisissen echter te boven zonder in gebreke te blijven.

Gedekte obligaties vertonen dan wel een zekere samenhang met high yield spreads en andere vormen van kredieten, maar die is erg beperkt, en volgens ons wordt die band in de toekomst alleen maar kleiner. Sinds januari 2016 zijn gedekte obligaties uitdrukkelijk uitgesloten van bail-in in de nieuwe richtlijn over bankherstel die richtingaangevend is voor het Europese banksysteem. De Europese regulatoren hebben niet de macht om verliezen op te leggen aan beleggers in gedekte obligaties. Anderzijds hebben ze wel de macht om verliezen op te leggen aan bijna alle andere beleggers, zelfs in senior obligaties. We denken dat de toenemende volatiliteit veel hoger zal zijn in andere activaklassen dan bij gedekte obligaties.

Advertentie

Gedekte obligaties worden algemeen beschouwd als de veiligste activaklasse om in te beleggen. Volgens ons zijn ze veiliger dan staatsobligaties. Onder alle banken die in de problemen zijn geraakt sinds de financiële crisis, is er geen enkel geval geweest waarbij een gedekte obligatie in gebreke is gebleven.

Henrik Stille
Portfolio Manager, Danish Fixed Income & European Covered Bond Team bij Nordea Asset Management

Stijgende rente: hoe pakt u dit aan?

We zijn niet bezorgd over het einde van de kwantitatieve versoepeling. Zelfs al rondt de ECB haar nettoaankopen af in december, toch zal ze nog jarenlang een belangrijke belegger blijven op de markt van gedekte obligaties. Dit is het gevolg van de herinvesteringen, de vervallende obligaties en coupons waartoe de ECB zich heeft verbonden. Voor beleggers die vrezen dat de rente snel zal stijgen, zijn er ook producten die investeren in gedekte obligaties met beperkte duurtijd. Er is in feite een hele waaier aan producten die goede beleggingsopties zijn en die passen bij uiteenlopende standpunten over de rente.

Nordea Asset Management is de functionele naam van de vermogensbeheer business, uitgevoerd door de juridische entiteiten Nordea Investment Funds S.A. en Nordea Investment Management AB (“rechtspersonen”) en hun filialen, dochterondernemingen en vertegenwoordigingskantoren. Dit document is bedoeld om de lezer te informeren over de specifieke capaciteiten van Nordea. Dit document is niet bedoeld als investeringsadvies (of standpunten of meningen vermeld in dit document) noch bevat het aanbevelingen om te investeren in een financieel product, investeringsstructuur of instrument, een transactie aan te gaan of af te wikkelen of om deel te nemen in een bepaalde beleggingsstrategie. Dit document is geen aanbod om te verkopen, of een verzoek van een aanbod om een effect te kopen. Elk van deze verzoeken mag enkel via een “Biedingsbericht” gemaakt worden, of via eender welke gelijkwaardige contractuele overeenkomst. Bij gevolg zal de hierin bevatte informatie in zijn volledigheid vervangen worden door een Biedingsbericht of een contractuele overeenkomst in zijn finale vorm. Dit document mag niet worden gereproduceerd of verspreid zonder voorafgaande toestemming. © De rechtspersonen van Nordea Asset Management en een van de filialen, dochterondernemingen en vertegenwoordigingskantoren van de rechtspersonen.

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.