Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

De energietransitie is here to stay

Mark Lewis

BNP Paribas Asset Management

Zijn oliebedrijven de verliezers van de energietransitie?

Dat de energietransitie een van de belangrijke thema’s is bij toekomstige beleggingsbeslissingen zal niemand verbazen. Dat oliebedrijven moeten oppassen niet het kind van de rekening te worden is wellicht een nieuw perspectief.

Olie heeft voor het eerst een concurrerende energiebron. Die heeft een marginale kost van nul op korte termijn, is schoner voor het milieu en kan bij voldoende schaalgrootte tot 40 procent van de wereldwijde olievraag vervangen. Dat maakt een forse daling van de olieprijs onvermijdelijk om concurrerend te blijven met deze hernieuwbare energiebronnen.

Nu nog zijn de rendementen op oliewinning hoger dan die op hernieuwbare energie. Maar een kentering is al zichtbaar. De lange kapitaalinvesteringscyclus van oliewinning zal die kentering nog versterken en oliebedrijven ertoe aanzetten om actief stappen te zetten naar een toekomst waarin elektriciteit olie vervangt. Ze moeten investeren in hernieuwbare energie en systemen voor energieopslag. Zo kunnen ze profiteren van de energietransitie.

Of het nu gaat om diesel of benzine, ons onderzoek maakt duidelijk dat olie op afzienbare termijn niet langer de onbetwiste brandstof is voor lichte vormen van transport. De reden is de economische voordelen van hernieuwbare energie in combinatie met de opkomst van elektrische voertuigen.
Mark Lewis
Global Head of Sustainability Research bij BNP Paribas Asset Management

‘Size does matter’ – factor investing is meer dan een hype

Dankzij de rekenkracht van computers is het mogelijk om factoren te identificeren die het rendement op aandelen verklaren, zoals Quality, Yield, Min Vol, Size en Momentum. De wijze van beleggen waarbij een portefeuille wordt samengesteld op basis van een of meerdere van die factoren wordt factorbeleggen genoemd.

Ook obligatiebeleggers kunnen profiteren van factorbeleggen, omdat het de kans op een beter rendement verhoogt en de risico’s kan verlagen. Factorbeleggen kan ook leiden tot een betere spreiding. De keuze van de obligaties wordt namelijk niet bepaald door de top-down visie van de fondsmanager op de ontwikkeling van economie en rente, maar door de bottom-up analyse van factoren.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.