Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Groeilanden en seculaire thema's in de schijnwerpers

Frédéric Rollin

Pictet Asset Management

Moeten we een wereldwijde groeivertraging vrezen?

De wereldeconomie zal vertragen omdat ze lijdt onder een zwakke groei in de ontwikkelde landen. De meeste grote economieën zullen waarschijnlijk echter niet in een recessie terechtkomen.

Gelet op een matige winstgroei, de hoge schuldgraad van Chinese en Amerikaanse bedrijven en de dreigende handelsoorlog zouden investeringen van bedrijven beperkt moeten blijven. De consumptie zou wel stand moeten houden. In de meeste regio’s is de arbeidsmarkt gunstig en het consumentensentiment positief. En indien de groei nog verder zou vertragen, zouden de Federal Reserve, de centrale banken van de groeilanden en de wereldwijde begrotingsinstanties daarop krachtig moeten reageren.

Groeilanden: onmisbaar om rendement te behalen?

Obligaties uit groeilanden bieden rendementen van meer dan 5%! En indien de ontwikkelde economieën vertragen, zullen de economieën van opkomende landen waarschijnlijk versnellen. De begrotings- en monetaire inspanningen van China ondersteunen de groei. In de meeste groeilanden houden de centrale banken de inflatie binnen de perken en verlagen ze hun rentevoeten. Hoge rendementen, gecontroleerde inflatie, een daling van de rentevoeten, een solide groei zonder oververhitting… een aantrekkelijke cocktail voor obligaties uit groeilanden.

Wat zijn uw sterkste overtuigingen?

We blijven overtuigd van de kracht van thematische beleggingen. Zo groeit de vraag naar water sneller dan de wereldeconomie terwijl vervuiling het wateraanbod doet dalen en grondwaterlagen uitgeput raken. Bedrijven met innovatieve oplossingen voor dit structureel onevenwicht zullen fors blijven groeien. Ook robotica, digitalisering, intelligente steden en schone energie zullen stevig blijven groeien op lange termijn. Deze thema’s zijn slechts in beperkte mate afhankelijk van economische cycli en het korte termijn beleid van centrale banken.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.