Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Het ideale moment om te beleggen is ... nu!

Vincent Juvyns

J.P. Morgan Asset Management

Welke goede raad kunt u beleggers voor 2020 geven?

Beleg! Belgische spaarders en beleggers moeten absoluut durven terug te keren naar de beurs. Volgens de OESO is het financiële vermogen van de Belgen slechts voor 25% belegd in aandelen*. Volgens ons is dat te weinig om op lange termijn een behoorlijk rendement te kunnen behalen. Het blijft een moeilijke beslissing, want er zijn altijd tal van redenen om het niet te doen. Afgelopen jaar bezorgde de sterke terugval van de markten in het vierde kwartaal de beleggers een koude douche. Dit jaar is de situatie net andersom: nu de koersen al zo’n 20% tot 30% gestegen zijn, vrezen velen dat ze te laat komen. Vasthouden aan contanten kost nochtans meer dan ooit centen. Het tegoed op spaarrekeningen bereikte afgelopen jaar een nieuw hoogtepunt, terwijl daar zo goed als geen vergoeding tegenover staat. Daar lijkt ook niet meteen verandering in te komen, want de Europese Centrale Bank houdt de rente wellicht ten minste tot in 2021 onder nul**. Zolang u zich van de risico’s bewust bent, is het ideale moment om te beleggen nu!

Welke spreiding beveelt u aan voor 2020?

Belgische beleggers hechten er veel belang aan te beleggen als een ‘goede huisvader’. Daarmee bedoelen we het vermogen op lange termijn laten aangroeien, zonder ondoordachte risico’s te nemen, en tegelijk rendement genereren als extra inkomen. Om die doelstellingen te verwezenlijken volstond in het verleden een defensieve activa-allocatie, met een voorkeur voor obligaties. Maar door de daling van de rente is dat vandaag niet langer het geval. In 2020 kiezen beleggers dan ook beter voor een evenwichtigere spreiding van hun portefeuille over aandelen en obligaties. Zo groeit hun kapitaal en genereren ze rendement, want aandelen zijn met hun dividenduitkeringen momenteel de voornaamste bron van rendement in een gemengde portefeuille.

2020 wordt wellicht opnieuw een jaar van lage rente, waardoor het de voorkeur zou verdienen om de nadruk te leggen op activa met een hoger rendement en een evenwichtige spreiding. Aandelen lijken ons – dankzij de dividenden die zij kunnen uitkeren – vandaag immers de voornaamste bron van rendement in een gemengde portefeuille.
Vincent Juvyns
Global Market Strategist, J.P. Morgan Asset Management

Opkomende markten: noodzakelijk om rendement te genereren?

Meer dan ooit wel, maar zonder de risico’s uit het oog te verliezen. Obligaties uit de opkomende landen bieden zelfs na correctie voor de inflatie nog altijd een positief rendement, terwijl bedrijven uit de opkomende markten steeds meer moeite doen om met een aantrekkelijk dividendrendement hun aandeelhouders aan zich te binden. Wij hebben op dit ogenblik vooral een voorkeur voor Azië en China.

 

* Allocatie van het financiële vermogen van de huishoudens, OESO.

**Bron: J.P. Morgan Asset Management. Guide to the Markets.

Dit document betreft marketingcommunicatie en de visies hierin moeten dan ook niet worden beschouwd als advies of aanbeveling om beleggingen of daaraan verbonden belangen te kopen of te verkopen. Opgemerkt zij dat de waarde van beleggingen en de opbrengsten die deze genereren, kunnen fluctueren al naar gelang de marktomstandigheden en dat niet gegarandeerd kan worden dat beleggers hun volledige belegde bedrag terugkrijgen. In het verleden behaalde resultaten en rendementen zijn niet noodzakelijkerwijs indicatief voor huidige of toekomstige resultaten. Er is geen garantie dat voorspellingen ook daadwerkelijk uitkomen.

J.P. Morgan Asset Management is de handelsnaam van de vermogensbeheeractiviteiten van JPMorgan Chase & Co en zijn filialen wereldwijd. Het Privacybeleid is beschikbaar op www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. In Europa uitgegeven door JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l

0903c02a8276d772

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.