Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Het is tijd om 'out of the box' te denken …

Kristel Cools

Rivertree Investment Funds

Welke goede voornemens beveel je beleggers aan voor 2020?

Verwacht vooral geen rendementen zoals in 2019! We staan nu aan het einde van een verrassend jaar van uitstekende rendementen voor de meeste traditionele beleggingscategorieën, maar 2020 zal ons waarschijnlijk minder euforisch maken.

Aan welke overtuigingen blijf je trouw?

We blijven het accent leggen op het beheersen van risico in plaats van het zoeken naar rendement tegen elke prijs. We gaan er inderdaad van uit dat het komende jaar heel wat onzekerheden met zich zal meebrengen, met meer volatiliteit op de markten en moeilijke momenten voor beleggers. Hoewel de turbulentie uit verschillende hoeken kan komen (verkiezingen, discussies rond handelsverdragen of twijfel over de economische evolutie), gaan we ervan uit dat de belangrijkste ontwikkelde landen niet in een recessie zullen terechtkomen in 2020. Dankzij monetaire en budgetaire maatregelen, gekoppeld aan lage rentes, zal de economische groei ondersteund blijven. Eén van onze favoriete oplossingen in een dergelijke context zijn hoge dividendaandelen. Bedrijven die hoge dividenden uitkeren, combineren namelijk vaak een zekere financiële stabiliteit met groei- en rendementspotentieel op de middellange termijn. Net in tijden van lage rentes is een hoog dividendrendement een manier om regelmatige inkomsten te genereren, weliswaar zonder het aandelenrisico uit te schakelen.

Aandelen met een hoog dividend, één van onze favoriete oplossingen voor 2020, combineren groeipotentieel met meer financiële stabiliteit.
Kristel Cools
Group Head of Asset Management – Rivertree Investment Funds

Welke diversificatie moet in 2020 worden aanbevolen?

Over het afgelopen jaar hebben we een verhoging gezien van de correlatie tussen traditionele activaklassen; een evenwichtige portefeuillesamenstelling is dus cruciaal om de uitdagingen van 2020 het hoofd te kunnen bieden. Deze verhoogde correlatie, gecombineerd met beperkte rendementsverwachtingen, vereist dat we ook ‘out of the box’ denken. Een extra diversificatie, die u toelaat de opbouw van uw beleggingsportefeuille te verbeteren, zijn de zogenaamde ‘alternatieve’ activaklassen, zoals goud, Private Equity, Private Debt, Hedge Funds, … Deze activaklassen moeten echter met zorg en selectiviteit benaderd worden, gezien de liquiditeit niet te vergelijken is met deze van traditionele belegginsgcategorieën. Tegelijkertijd blijft het uiteraard noodzakelijk deze verdere diversificatie enkel te overwegen wanneer dit in lijn ligt met uw rendementsobjectief, beleggingshorizon en risicoprofiel.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.