Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Laat je niet afleiden door emoties

©Beobank

Beobank

Welke goede voornemens beveel je beleggers aan voor 2020?

Beleggers hebben er belang bij om in 2020, terug stil te staan bij 3 basisprincipes van verstandig beleggen. In de verwachte verderzetting van een laat-cyclische marktomgeving , in combinatie met een latent risico van handelsspanningen en politieke risico’s, worden deze meer dan ooit belangrijk om te kunnen omgaan met de risico’s die in de markten aanwezig zijn, maar om tegelijkertijd ook te kunnen inspelen op opportuniteiten die er evenzeer zijn. En deze principes zijn:

  • Probeer niet het ideale moment in te schatten om in de markten te stappen of om te verkopen. Bij toenemende volatiliteit maak je zo veel kans om de beste beursdagen te missen en op lage waarderingen uit te stappen. Beter is om je te houden aan je vooraf bepaalde beleggingshorizon en je niet te laten afleiden door emoties.
  • Na jaren van massieve liquiditeitsinjecties door centrale banken, die alle activaklassen naar omhoog hebben gestuwd, zal dit " monetair effect " stilaan aan kracht beginnen afnemen. Daarom is het, zeker in deze fase, van belang om niet de markt te kopen, maar selectief te zijn in de keuze van bedrijven binnen de markt, en dus te kiezen voor actief beheer.
  • Een doorgedreven spreiding in de portefeuille tussen verschillende regio’s en activaklassen komt ten goede van het afzwakken van het neerwaarts risico in periodes van stress op de markten.
Naarmate we verder vorderen in de economische cyclus, worden de basisbeginselen van beleggen meer dan ooit terug belangrijk.
Marc Danneels
Chief Investment Officer

Moeten we een vertraging van de wereldeconomie vrezen?

Naar 2020 toe verwachten we een verderzetting van de vertraging van de wereldwijde economische groei, met een groeiverwachting in de US van 1.7%, en voor de Eurozone van 1%. Met dank aan de centrale banken die terug in ondersteuningsmodus zijn geschakeld betekent dit een verder uitrekken van een laat-cyclische conjunctuurfase. Zoals het afgelopen jaar is gebleken kunnen markten ook in deze context performant zijn. Enkel worden ze in deze fase wel terug gevoeliger aan de economische onderliggende realiteit en wordt volatieler gereageerd op inschatting van risico’s: zowel sterkere correcties als deze risico’s opduiken, als ook sterke hernemingen als risico’s blijken weg te ebben en markten positief verrast worden.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.