Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Verlies het renterisico niet uit het oog

Franklin Templeton

Welke diversificatie moet in 2020 worden aanbevolen?

Wereldwijd krijgen beleggers af te rekenen met uitzonderlijke economische, politieke en financiële marktomstandigheden, die de wereld in gevaarlijk vaarwater dreigen te doen belanden. Wij volgen verschillende aandachtspunten op de voet, zoals: (1) oplopende geopolitieke risico’s en handelsspanningen; (2) het oprukkende populisme en politieke polarisering; (3) de ongebreidelde begrotingstekorten in de ontwikkelde landen; (4) de onderschatte inflatiedruk in de VS; en (5) de lage beleidsrente, die beleggers naar risicovollere activa drijft en zo in heel wat segmenten van de markt tot overwaardering leidt. Wij denken dat er volgend jaar onzekerheid kan opduiken, maar zien ook aanzienlijke kansen voor beleggers. De beleggers moeten zich volgens ons op de uitdagingen van 2020 voorbereiden door de nadruk te leggen op posities die voor echte diversificatie ten opzichte van sterk gecorreleerde risico’s kunnen zorgen.

De lage rente op Amerikaanse staatsobligaties lijkt ons bijzonder kwetsbaar voor een eventuele renteschok, want het begrotingstekort en de schulden lopen op. Ook het inflatierisico is naar onze mening lang niet genoeg in de koersen verrekend, gezien de uitzonderlijk krappe arbeidsmarkt in de VS door immigratiebeperkingen en de verstoring van toevoerketens. Bovendien bestaat het gevaar dat de Federal Reserve niet in staat zal zijn om de zeer forse monetaire verruiming door te voeren die al in de koersen van Amerikaanse staatsobligaties is verrekend. Een stijgende inflatie kan ertoe leiden dat beleggers genoegen moeten nemen met een minder soepel monetair beleid dan verwacht. De Federal Reserve kan de korte rente zeer doeltreffend sturen, maar heeft niet altijd vat op de economische en technische factoren die op het langere uiteinde van de curve spelen. Wij verwachten dat de Amerikaanse rentecurve de komende kwartalen steiler wordt doordat de lange rente stijgt. De beleggers moeten volgens ons overwegen om te diversifiëren weg van het renterisico dat in alle beleggingsklassen speelt.

Groeimarkten : zijn ze onmisbaar indien je rendement wilt vinden?

Wij zien nog steeds waardevolle kansen in specifieke opkomende markten, maar we maken onze posities niet al te groot en dekken ze af tegen individuele risico’s. Per saldo hebben we in onze strategieën het globale risico in de opkomende markten teruggeschroefd, terwijl we met diverse afdekkingsposities blijven proberen om specifieke alfacomponenten uit te filteren.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.