Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

De terugkeer van krachtige groeithema’s

Pictet Asset Management

Hoe kunt u als aandelenbelegger uw portefeuille positioneren nu de inflatie hoog is en de stijgende rente een feit is?

Frédéric Rollin, Senior Investment Advisor, Pictet Asset Management

De inflatie en de rentevoeten zijn inderdaad hoog, maar zullen morgen wel iets lager zijn dan vandaag. In de Verenigde Staten beginnen de prijsstijgingen al te vertragen. De grootste monetaire verstrakking ligt achter ons. Bijgevolg zou de rente door de vertragende economie licht moeten dalen. In die context lijkt een terugkeer naar groeiaandelen opportuun. Groeithema’s zoals schone energie, beveiliging en gezondheid genieten onze voorkeur.

Welke fondsstrategie beveelt u uw klanten aan in deze tijden van dalende markten?

De wereldwijde economische vertraging gaat wegen op de brede aandelenmarkten. Maar de weinig cyclische gezondheidssector zou goed weerstand kunnen bieden. Vooral omdat dit thema aangedreven wordt door de vergrijzing en het feit dat steeds meer mensen in groeilanden toegang krijgen tot gezondheidszorg. Schone energie wordt ondersteund door de massieve investeringsplannen die in China, de Verenigde Staten en Europa gestemd werden, maar ook door technologische vooruitgang. Daardoor wordt die duurzame energie steeds concurrentiëler. Tenslotte verhogen digitalisering en een gespannen geopolitieke context de nood aan cybersecurity.

Advertentie

Schone energie, beveiliging en gezondheid verdienen de voorkeur gezien de sterke stijging van de vraag.

Frédéric Rollin
Senior Investment Advisor, Pictet Asset Management

Heel wat keuzes zijn afhankelijk van de vraag of het beurspessimisme zijn dieptepunt al dan niet heeft bereikt. Wat denkt u daarover?

Gezien de vertragende economie blijven we voorzichtig. Het blijft niettemin interessant om in pessimistisch gestemde markten te beleggen. In die optiek bieden ook Japanse aandelen opportuniteiten. De inflatie is er onder controle en de centrale bank blijft accomoderend. Het economisch momentum is er beter dan in Europa, onder meer dankzij de ondergewaardeerde yen die de export bevordert. Gezien de teleurstellende prestaties van de laatste jaren heeft het pessimisme daar mogelijk zijn dieptepunt bereikt.

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.