Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Het is altijd het donkerst net voor de dageraad

©Shutterstock / Michael Bechner

J.P. Morgan Asset Management

Hoe kunt u als aandelenbelegger uw portefeuille positioneren nu de inflatie opnieuw de kop opsteekt en de stijgende rente een feit is?

Vincent Juvyns, Global Market Strategist, J.P. Morgan Asset Management

We denken dat de stijging van de inflatie en van de rente in 2023 gaat vertragen waardoor de aandelenmarkten opnieuw kunnen opveren. Maar ook de wereldwijde economische groei zal afremmen en sommige landen zouden zelfs in een recessie kunnen belanden. In combinatie met een nog altijd relatief hoge inflatie kan dat wegen op de bedrijfswinsten. In die context geven we de voorkeur aan defensieve posities in aandelen, bijvoorbeeld die met hoge dividenden. Bedrijven die zulke hoge dividenden uitkeren, behoren meestal tot defensieve sectoren. Die genereren in tijden van recessie relatief stabiele inkomsten. Daardoor zijn hun dividenden in die periodes ook schokbestendiger dan de winsten.

De oorlog in Oekraïne veroorzaakt een wispelturige energiemarkt. Zijn energiefondsen uit den boze of ziet u (al) opportuniteiten op dat vlak?

De oorlog in Oekraïne leidt tot heel wat onzekerheid op de financiële markten. Maar één ding is zeker, die oorlog zorgt ervoor dat we onze energetische transformatie moeten versnellen. De stijging van de energieprijzen en het risico op tekorten dwingen de gezinnen en de bedrijven er immers toe enerzijds hun consumptie te beperken en anderzijds op zoek te gaan naar alternatieven voor fossiele energiebronnen. Die privé-initiatieven worden niet alleen versterkt door verschillende fiscale stimuli, maar ook door belangrijke overheidsinvesteringen in infrastructuur, noodzakelijk voor de energietransitie. In die context denken we dat, terwijl 2022 gunstig was voor de sector van fossiele energie, die van de hernieuwbare energie en alle takken van de sector klimaattechnologie de wind in de zeilen gaan hebben. Niet alleen in 2023 maar ook daarna.  

We raden aan om te herpositioneren naar defensieve aandelenmarkten met aandelen met hoge dividenden.

Vincent Juvyns
Global Market Strategist, J.P. Morgan Asset Management

***

Deze marketingcommunicatie en de daarin vervatte opinies vormen geen advies om beleggingen of daaraan verbonden belangen te kopen of te verkopen. Opgemerkt zij dat de waarde van beleggingen en het inkomen daaruit kan fluctueren al naar gelang de marktomstandigheden. De mogelijkheid bestaat dat beleggers niet het volledige bedrag van hun oorspronkelijke belegging terugontvangen. Prestaties en rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Er is geen garantie dat voorspellingen uitkomen. J.P. Morgan Asset Management is de handelsnaam van de vermogensbeheeractiviteiten van JPMorgan Chase & Co. en zijn filialen wereldwijd. Het privacybeleid is beschikbaar op de website www.jpmorgan.com/emeaprivacypolicy. Uitgegeven in Europa door: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 09if221212151424

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.