Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Voorzichtige aandelenbeleggers begin 2023 en meer belangstelling voor obligaties van goede kwaliteit

Gilles Moëc, Hoofdeconoom van de AXA Groep en Head of Research, AXA IM

AXA Investment Managers

Hoe kunnen aandelenbeleggers hun portefeuille positioneren nu de inflatie aantrekt en rentestijgingen een feit zijn geworden?

De aandelenmarkten vragen een voorzichtige positionering wanneer de inflatie hoog is en de centrale banken een strak monetair beleid voeren. De waarderingen van aandelen komen immers onder druk te staan doordat de koers-winstverhoudingen lager worden als een gevolg van de renteverhogingen en omdat de winstmarges worden uitgehold door input- en arbeidskosten wat leidt tot een tegenvallende winstgroei. Wellicht bereikte de Amerikaanse inflatie al een piek en nadert het einde van de renteverhogingscyclus van de Fed. Daarom denken we dat een overweging in kwaliteitsvolle en defensieve aandelen in de eerste helft van 2023 zal lonen. Er is overigens meer belangstelling voor obligaties van goede kwaliteit, vooral die met een korte looptijd.

Wellicht bereikte de Amerikaanse inflatie al een piek en nadert het einde van de renteverhogingscyclus van de Fed.

Gilles Moëc
Hoofdeconoom van de AXA Groep en Head of Research, AXA IM

Het tekort aan halfgeleiders heeft technologie-gevoelige sectoren aangezet tot het terugschroeven van hun productie. Daar waar sommigen een halfjaar geleden nog spraken van een tekort dat jaren kan aanslepen, geven producenten als Nvidia nu aan dat de vraag stagneert. Wat is uw advies voor techbeleggers?

De sector van de halfgeleiders vertoont kenmerken van cyclische groei en daarom is voorzichtigheid geboden bij blootstelling daaraan in de eerste helft van het jaar, totdat de piek van de renteverhogingscyclus van de Fed achter de rug is. In de tweede helft van volgend jaar zal deze sector waarschijnlijk beter presteren.

Blijven grondstoffen een aantrekkelijk thema voor langetermijnbeleggers?

Op langere termijn zullen de grondstoffen die nodig zijn voor de energietransitie naar een nuluitstoot een structurele duw in de rug krijgen. Op korte termijn zullen, vanuit cyclisch oogpunt, de recessierisico's en de onzekerheid over de heropening van China na covid een neerwaartse druk blijven uitoefenen op de zogenaamde ‘hard commodities’ (niet bederfelijke grondstoffen), en op energiegerelateerde grondstoffen in het bijzonder.

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.