Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

We blijven deze zomer waakzaam

Marc Danneels - Chief Investment Officer

De vakantiemaanden komen er aan. Wordt het een rustige zomer voor de beleggers?

Het is niet waarschijnlijk dat ook de financiële markten deze zomer naar vakantiemodus zullen schakelen. De beleggers moeten dan ook rekening blijven houden met periodes van verhoogde volatiliteit. De uitdagingen zijn legio: een scenario van lichte wereldwijde economische groeivertraging, een mogelijke intensivering van de handelsspanningen tussen de VS en China, waarbij ook andere regio’s –zoals Europa- geviseerd kunnen worden, en (geo-)politieke risico’s. Met name voor Europa dreigt het een hete zomer te worden, met o.a. onduidelijkheid over de uitkomst van het Brexitproces naar eind oktober toe, en mogelijks een terugkeer van spanningen tussen de Europese en de Italiaanse overheden over het toenemende begrotingstekort.

Bovendien zijn de financiële markten terug gevoeliger geworden voor risico, nu voornamelijk de VS en Europa zich stilaan in een gevorderde fase van de economische cyclus bevinden. Tegelijkertijd neemt de impact af van de jarenlange liquiditeitsinjecties van de monetaire overheden, ook al heeft de Fed haar ritme van opeenvolgende renteverhogingen opgeschort voor de rest van dit jaar.

Hiermee knopen de markten terug aan met de economische fundamenten. Het wordt voor een belegger meer dan ooit zaak om vast te houden aan de basisbeginselen van beleggen: niet de markt proberen te “timen”, maar belegd blijven volgens de beoogde beleggingshorizon. Het is te verwachten dat periodes van correctie en herneming zich verder zullen opvolgen, zoals ook al gebeurde in het laatste kwartaal van 2018 en het eerste kwartaal van 2019. Ook het positieve effect van diversificatie, zowel tussen regio’s als tussen verschillende activaklassen, neemt in de huidige marktcontext toe aangezien beleggingsopportuniteiten, maar ook de risico’s, verspreid zijn. En tot slot: niet de markt kopen, maar ondernemingen binnen die markt. Opportuniteiten zijn nog steeds aanwezig, maar selectiviteit en actief beheer worden cruciaal.

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.