Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

De risicopremie voor aandelen blijft aantrekkelijk

Vincent Hamelink - Chief Investment Officer ©Candriam

De vakantiemaanden komen eraan, dat betekent even alles vergeten ....

Wil dat dan zeggen dat de beleggers een rustige zomer staat te wachten?

Die vraag zou ik graag met ‘ja’ beantwoorden. Helaas moeten we tot augustus toch rekening houden met enkele factoren:

  • de escalatie van de ‘handelsoorlog’ tussen de Verenigde Staten en China. Eind juni komt de G20 samen in Japan en ontmoeten de Amerikaanse en Chinese leiders elkaar. Ook het uitstel dat de VS kreeg van Huawei loopt in augustus af;
  • macro-economische cijfers zonder echt solide en aanhoudende positieve tendens.

Gelukkig zijn er ook enkele geruststellende elementen: het laagste werkloosheidsniveau in de VS, een sterke consumptie, nog steeds inschikkelijke monetaire voorwaarden ... Die zouden de opwaardering van de aandelen moeten ondersteunen ondanks een matige groei van de winsten. Algemeen is de risicopremie voor aandelen nog altijd aantrekkelijk ten opzichte van obligaties, maar het geopolitieke risico blijft.

Duurzaam beleggen: een nieuwe megatrend?

Onder de noemer ‘verantwoord beleggen’, of liever ‘duurzaam beleggen’, want het gaat hier over meer dan enkel het ethische aspect, vinden we inderdaad verschillende megatrends. Dan denken we aan de klimaatverandering, het ontstaan van een circulaire economie of de bevestiging van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen op alle economische echelons. Duurzaam beleggen is dus iets wat blijft, ten minste zolang de beleggers die grote uitdagingen niet volledig hebben geïntegreerd in hun beleggingsbeslissingen. Met andere woorden, het gaat hier niet om een ‘modegril,’ maar wel om een nieuw perspectief dat in grote mate bepalend is voor het voortbestaan van de ondernemingen en hun vermogen om op lange termijn te blijven floreren.

Wie profiteert van de lage rente?

Het zal wel geen verrassing zijn dat de kredietnemers profiteren van de lage rentevoeten. In eerste instantie geldt dat voor de landen ook. Op dit ogenblik hebben ze er wel nog geen gebruik van gemaakt om hun investeringen te verhogen. Maar we weten dat onze economieën voor enkele grote veranderingen staan. Of het nu gaat om de klimaatverandering, dan wel de vergrijzing van de bevolking. Er zijn nu al grote investeringen nodig om onze economieën voor te bereiden op de vergrijzing of de noodzakelijke energieovergang te financieren… om nog te zwijgen van de instandhouding van de bestaande infrastructuur (waarvan we weten dat ze verouderd geraken in de Verenigde Staten en in Duitsland).

Die lage rentevoeten werken wel in het nadeel van de spaarders die geen risico nemen. De kans is groot dat ze de reële waarde van hun kapitaal mettertijd kleiner zien worden.

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.