Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Vandaag beleggen in de wereld van morgen

©Deutsche Bank

Wie profiteert er van de lage rente ?

De langdurige pauze van de grote centrale banken (Fed, ECB) bij de normalisering van hun monetair beleid houdt de rentevoeten op een bodempeil, vooral in de eurozone. Dit klimaat van deprimerend lage rente lijkt niet snel te gaan veranderen en stuwt de kapitalen naar meer winstgevende en tevens risicovollere activaklassen zoals aandelen of meer dynamische obligatieklassen.

Duurzaam beleggen : een nieuwe megatrend ?

Wie investeert voor de lange termijn moet verder kijken dan de volgende kwartaalwinstcijfers en dient niet alleen rekening te houden met de financiële aspecten maar ook met het milieu (Environment), de samenleving (Social) en deugdelijk bestuur (Governance). Deutsche Bank als fondsendistributeur trekt mee aan de duurzame kar door niet alleen de duurzame fondsen uit haar aanbod (+80!) duidelijk kenbaar te maken, maar ook proactief een vijftal ESG fondsen naar voor te schuiven. Van waarom naar waarom niet!

Zijn millennials geïnteresseerd in fondsen ?

De milieuproblematiek, de robotisering, de vergrijzing,…stuk voor stuk enorme uitdagingen waarmee onze jeugd geconfronteerd zal worden. Op elk van deze vraagstukken dient een antwoord gevonden te worden. Zoals de klimaatmarsen duidelijk aantonen is de jeugd bereid actie te ondernemen. Zo ook met hun startkapitaal. Dus waarom niet investeren in aandelenfondsen die inzetten op het klimaat, artificiële intelligentie of Healthscience? Door in bedrijven te investeren die een oplossing zoeken, er efficiënter mee omgaan of aanpassen gemakkelijker maakt, dragen ze bij tot het oplossen van de puzzel en kunnen ze meegenieten van deze lange termijn uitdagingen.

"Waarom niet investeren in fondsen die duurzaam zijn of inzetten op het klimaat, Artificiële intelligentie of Healthscience? Zo plukt u mogelijks de vruchten van deze lange termijn uitdagingen en draagt u tegelijk bij aan een mogelijke oplossing!"
Knut Huys
CFA Sr Fund of Funds Manager

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.