Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Nieuwe trends met een positieve impact voor de planeet

Bertrand Lecourt - Portfolio Manager

Verantwoord beleggen: een nieuwe megatrend?

Verantwoord beleggen gaat over kwesties in verband met duurzaamheid. Dit gemeenschappelijke punt delen ze met bepaalde megatrends zoals de schaarste van het water, de verstedelijking of de vergrijzing van de bevolking.

Toch zijn bepaalde structurele trends op lange termijn, hoewel ze altijd al bestaan hebben, nog niet onderzocht. Dat geldt voor een thema dat is ontwikkeld door Fidelity, en waarbij water- en afvalbeheer worden gecombineerd. Deze combinatie gaat verder dan het traditionele kader en strekt zich uit tot domeinen zoals de transformatie van afval in hulpbronnen, echt structurele thema’s dus.

De beleggingsbenadering die hiermee samenhangt, integreert natuurlijk de ecologische, sociale en governancecriteria.

Dit element van verantwoordelijkheid komt tegemoet aan de wil van de belegger om zich actiever te engageren, zonder overigens toegevingen te doen op het vlak van rendementsdoelstellingen. De implementatie ervan kan gebeuren via een ‘best in class’-benadering, met een selectie van de waarden die een hogere ESG-score vertonen dan vergelijkbare waarden, of een ‘best effort’-benadering om de ondernemingen te ondersteunen in de richting van een beter duurzaam beleid om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (DDO) van de Verenigde Naties zo goed mogelijk te vervullen.

Is het begrip impact van toepassing op al die duurzame thema’s?

Als het om het thema ‘Water & Afval’ gaat, dan geven heel wat ondernemingen uit die sector blijk van een verantwoorde aanpak op ecologisch, sociaal en governancevlak. Zij proberen een reële en meetbare impact te hebben in termen van vermindering van de CO2-uitstoot, recuperatie van afval, besparing van water, productie van groene energie enzovoort. Transparantie is een logisch gevolg van deze strategie. Deze bedrijven communiceren gemakkelijk over de impact van hun activiteit op het milieu. Door te investeren in dit thema kan de belegger zijn positieve bijdrage voor de uitdagingen van vandaag en morgen meten.

 

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.