Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

De zomerse bries van gedekte obligaties

Henrik Stille - Portfolio Manager, Danish Fixed Income & European Covered Bond Team at Nordea Asset Management

De vakantiemaanden komen er aan. Wordt het een rustige zomer voor de beleggers?

Door het lage aanbod op de primaire markten is de zomer doorgaans een kalme periode voor beleggers in gedekte obligaties. Dat zorgt er namelijk voor dat gedekte obligaties goed worden ondersteund op de secundaire markt. In het bijzonder omdat de Europese Centrale Bank (ECB) tijdens de zomermaanden blijft vertrouwen op het programma van kwantitatieve versoepeling.

Welke regio’s en sectoren gaat u in de tweede helft van 2019 met bijzondere aandacht volgen ?

Op dit moment is Duitsland een heel aantrekkelijke optie. Het verhandelt namelijk aan dezelfde spread als andere AAA-landen. We zijn van mening dat het land op het huidige niveau 5 basispunten te hoog staat. Bovendien is Duitsland een van de belangrijkste landen voor herinvesteringen door de ECB. We verwachten dan ook dat het gedurende de zomer sterk zal worden ondersteund door de centrale bank. Ook Singapore biedt momenteel aantrekkelijke spreads. We willen onze blootstelling eraan verhogen als er nieuwe uitgiften op de markt komen. Het land vertoont inderdaad niet de verkrapping die we in Australië en Canada wel zien, zonder dat hiervoor een aanwijsbare reden is. Griekenland blijft een interessant geval. Ondanks een intense verkrapping in 2018 en 2019 is het nog altijd een aantrekkelijke optie. Aangezien we in de loop van 2019 verkiezingen verwachten, houden we de politieke ontwikkelingen nauwgezet in het oog. Denemarken ten slotte blijft een hoofdrolspeler. De grote markt voor gedekte obligaties in DKK vertoont momenteel een aantrekkelijke opleving in vergelijking met door EUR gedekte AAA-obligaties. Maar dit is alleen te wijten aan het grote aanbod aan DKK de voorbije maanden. We denken dat de DKK-golf voorbij is en verwachten dat de spreads kleiner zullen worden.

Wie profiteert er van de lage rente ?

Algemeen gesproken profiteert iedereen met een hypotheeklening van lage rentevoeten. Toch hebben landen met een hogere schuld er doorgaans het meeste baat bij. Op dit moment geven we de voorkeur aan gedekte obligaties uit Griekenland, Duitsland, Singapore en Denemarken (DKK).

 

"Beleggers in gedekte obligaties staat dit jaar een kalme zomer te wachten, veroorzaakt door het lagere aanbod op de primaire markten, wat doorgaans resulteert in een sterke ondersteuning op de secundaire markt."
Henrik Stille
Portfolio Manager, Danish Fixed Income & European Covered Bond Team at Nordea Asset Management

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nordea Asset Management is de functionele naam van de vermogensbeheer business, uitgevoerd door de juridische entiteiten Nordea Investment Funds S.A. en Nordea Investment Management AB (“rechtspersonen”) en hun filialen, dochterondernemingen en vertegenwoordigingskantoren. Dit document is bedoeld om de lezer te informeren over de specifieke capaciteiten van Nordea. Dit document is niet bedoeld als investeringsadvies (of standpunten of meningen vermeld in dit document) noch bevat het aanbevelingen om te investeren in een financieel product, investeringsstructuur of instrument, een transactie aan te gaan of af te wikkelen of om deel te nemen in een bepaalde beleggingsstrategie. Dit document is geen aanbod om te verkopen, of een verzoek van een aanbod om een effect te kopen. Elk van deze verzoeken mag enkel via een “Biedingsbericht” gemaakt worden, of via eender welke gelijkwaardige contractuele overeenkomst. Bij gevolg zal de hierin bevatte informatie in zijn volledigheid vervangen worden door een Biedingsbericht of een contractuele overeenkomst in zijn finale vorm. Dit document mag niet worden gereproduceerd of verspreid zonder voorafgaande toestemming. © De rechtspersonen van Nordea Asset Management en een van de filialen, dochterondernemingen en vertegenwoordigingskantoren van de rechtspersonen.)

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.