Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Genieten met mate

Kristel Cools - Group Head of Asset Management – Rivertree Investment Funds ©Richelieu

De zomer is niet altijd een rustperiode voor beleggers. Er zijn op dit moment heel wat hete hangijzers, of het nu gaat om geopolitiek, handelsoorlogen, Brexit, de gevolgen van de Europese verkiezingen of ongecontroleerd Twitter-gedrag, die in meer of mindere mate wegen op de economische groei en het marktsentiment. In de huidige omgeving van lage maar positieve groei, blijven flexibiliteit, actief beheer, specialisatie en diversificatie des te meer sleutels tot succes, want uitdagingen bieden ook opportuniteiten. Als je dus optimaal wil genieten van de zomervakantie en de rest van het jaar, zorg je best nu voor een goede voorbereiding.

Genieten met mate ...

Na de paniekgolf eind vorig jaar toonden de markten een stevig herstel tot en met april, gedreven door waardering en beter dan verwachte bedrijfsresultaten. Hoewel de economische groei afvlakt, verwachten we geen recessie met een zwaar negatieve impact op de bedrijfswinsten. Waarderingen blijven aanvaardbaar en ondersteund door een stevig dividendrendement (rond 4% in Europa). Als de onzekerheid afneemt, kan de markt nog hoger. Voorlopig geven we de voorkeur aan een licht defensieve positionering die vooral qua sectorkeuze met o.a. vastgoed en farmacie, gecombineerd met een voorzichtige houding tegenover banken in de eurozone.  

... en rusten in de schaduw van de obligatiemarkten ?

Het monetaire beleid van de centrale banken blijft cruciaal voor alle marktparticipanten en het tij kan snel keren. Zo verwachtte iedereen zes maand geleden nog renteverhogingen in de VS, terwijl vandaag de meerderheid van de markt uitgaat van het tegenovergestelde. Gezien de huidige rentestand verwachten we niet veel opwaarts potentieel in overheidsobligaties van de Europese kernlanden. Opportuniteiten zijn er zeker in bedrijfsobligaties, maar selectiviteit is nodig, gezien de toegenomen nervositeit op de markt en de scherpe marktreacties op bedrijfsspecifieke problemen.

"Opportuniteiten om te beleggen zijn er zeker, maar selectiviteit is geboden."
Kristel Cools
Group Head of Asset Management – Rivertree Investment Funds

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.