Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Digitale transformatie als tegengif in onzekere tijden

Franklin Templeton

Waar ziet u vandaag de grootste beleggingskansen?

Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven die vooruitlopen op de digitale transformatie tijdens en na de crisis de leiding zullen nemen. Veel van de gedragsveranderingen die we waarnemen op het gebied van winkelen, entertainment, gezondheidszorg en werk zullen volgens ons de digitale transformatie versnellen. Daarom heeft de technologiesector standgehouden tijdens de crisis.

‘Bedrijven die vooruitlopen op de digitale transformatie zullen tijdens en na de crisis de leiding nemen', zegt Jonathan Curtis, portfoliomanager bij Franklin Templeton
Advertentie

Heeft Covid-19 de positionering van uw fondsen sterk beïnvloed?

Het heeft onze overtuiging eerder versterkt en we blijven ons richten op bedrijven die zijn afgestemd op digitale transformatie. Technologie bleek het tegengif voor deze crisis. Sociale platforms verbonden mensen toen dat het meest nodig was. Dankzij thuiswerktechnologie bleven veel bedrijven gewoon doorwerken. Sportplatforms hielden mensen actief ook al was de sportschool gesloten. Aan de basis van al deze digitale ervaringen liggen cloudcomputingplatforms waarmee technologiebedrijven hun oplossingen over de hele wereld schalen. Uiteindelijk zullen alle bedrijven meer moeten investeren in digitale technologie. Wie dat niet doet, loopt het risico ingehaald te worden door de disruptie van meer wendbare digital natives. We willen investeren in toonaangevende en opkomende digitale disruptoren en IT-leveranciers die bedrijven helpen om digitaal te transformeren.

Hoe ziet u de tweede jaarhelft tegemoet? Welke risico’s of kansen verwacht u? Bent u eerder optimistisch of pessimistisch?

Wellicht zullen de business-to-business technologie-uitgaven vertragen, omdat grote projecten vertraging oplopen. Omgekeerd verwachten we dat de uitgaven voor andere bedrijfstechnologie drastisch zullen toenemen. We rekenen op sterke resultaten bij bedrijven die inspelen op de thuiswerk- en samenwerkingstrends, en bij bedrijven die digitalisering doorvoeren van belangrijke business-to-consumerprocessen. De sluiting van de economie heeft voor bijna alle bedrijven aanzienlijke vraag-, marge-, free-cashflow- en balansrisico’s meegebracht. Wij geloven dat IT-bedrijven en bedrijven die voorlopen in de digitale transformatie goed gepositioneerd zijn, waar andere bedrijven zich aan vertragingen in de vraag en druk op de marges mogen verwachten. We selecteren aandelen van bedrijven met een sterk bedrijfsmodel en duurzame concurrentievoordelen.

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.