Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Navigeren in het nieuwe normaal van ongebreidelde steun

Marc Danneels, Chief Investment Officer, Beobank

Beobank

Hoe ziet u de tweede jaarhelft tegemoet? Bent u eerder optimistisch of pessimistisch?

Daar waar we vinden dat de markten vandaag te optimistisch gepositioneerd zijn, verwachten we dat de markten terug meer voeling gaan krijgen met de werkelijke economische parameters. Een eerste “realiteitstest” wordt de publicatie van de bedrijfsresultaten van het tweede kwartaal: die meteen een beter beeld zullen geven van de werkelijke impact van de lockdown-periode. Ook geopolitiek en handelsspanningen komen terug bovenaan de agenda: zo intensiveren de spanningen tussen de VS en China terug door combinatie van een pre-electorale context in de VS met de zware economische impact van de coronacrisis. Tot slot: Veel van de heropleving van de markten in het eerste semester had te maken met de nooit geziene maatregelen die centrale banken, maar ook (supra-) nationale instellingen namen om de zware impact op het economisch bestel te verlichten. In dit “nieuwe normaal” met onder meer een algemeen stijgende schuldgraad als gevolg, zal het nauw opvolgen van evoluties van de rentecurve nog aan belang winnen voor het nemen van beleggingsbeslissingen.

We verwachten dat financiële markten gaandeweg weer méér voeling gaan krijgen met de reële economie.

Marc Danneels
Chief Investment Officer, Beobank
Advertentie

 

Waar ziet u vandaag de grootste beleggingskansen?

In de huidige economische context zien we volgende thema’s bij onze portefeuille-strategie:

- Algemeen: beheersen van de volatiliteit die we verwachten naarmate de markten meer in lijn komen te liggen met de reële economie
- De reactie en evolutie van de rentecurve in het licht van de monetisering van schulden
- Maatregelen genomen door centrale banken, overheden en bedrijven ten opzichte van de “duurzaamheid van ondernemingen”
- De technologische revolutie en haar maatschappelijke impact

Voor de aandelen in de portefeuille geven we dan ook de voorkeur aan sectoren die structureel de winnaar zullen zijn van de economische transitie zoals gezondheidszorg, IT, communicatie en discretionaire consumptie. Voor het obligatiegedeelte zoeken we opportuniteiten door selectief te kiezen voor kwaliteit, met het oog op mogelijke verslechtering in kredietwaardigheid en stijging in het wanbetalingspercentage.

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.