Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Thema's die nog sterker uit de crisis komen

Frédéric Rollin, Senior Investment Advisor bij Pictet Asset Management ©Pictet Group

Pictet Asset Management

Waar ziet u vandaag de grootste beleggingskansen?

In beleggingsthema’s met een sterke en zichtbare groei die als winnaars uit de crisis zullen komen. Digitalisering bijvoorbeeld. Telewerken is huurbesparend, wordt nu heel breed geaccepteerd en zal verder worden aangemoedigd. De groei van Cloudgiganten zal nog versnellen dankzij de sterke vraag naar software die gebruik maakt van de Cloud voor het beheer van klantenrelaties, voor boekhouding en financiën of zelfs voor human ressources. En telecomoperatoren zullen profiteren van de gestage toename van het aantal aan het internet verbonden mensen en apparaten.

Innovatieve en toekomstgerichte beleggingsthema’s
Advertentie

Moet de gezondheidssector een groter gewicht krijgen in een goed gespreide portefeuille?

Ja. De sector van de gezondheidszorg kent allang een sterke en stabiele groei, aangedreven door de vergrijzing van de bevolking en de stijging van de levensstandaard in de opkomende landen. Deze sector is bovendien relatief ongevoelig aan economische cycli. De crisis heeft de kwetsbaarheid van het gezondheidssysteem aangetoond en bedrijven met effectieve oplossingen hiervoor zouden goed moeten presteren. We denken bijvoorbeeld aan kunstmatige intelligentie die ingezet wordt om diagnoses te stellen of in ziekenhuisbeheer. Opnieuw bleek ook de grote impact van een ongezonde levensstijl op de kans om te sterven. Dit zal een positieve invloed hebben op de vraag naar preventieve oplossingen, zoals gezondere voeding, persoonlijke verzorging of sportactiviteiten. Tot slot zal de nu onmiskenbare behoefte aan geavanceerd medisch onderzoek de biotech-industrie bijzonder ten goede komen.

'Digitalisering, duurzame energie en gezondheidszorg zullen sterker uit de crisis komen’

Frédéric Rollin
Senior Investment Advisor bij Pictet Asset Management

Hoe ziet u de tweede jaarhelft tegemoet? Bent u eerder optimistisch of pessimistisch?

Er zijn nog veel onzekerheden en we blijven zeer selectief. Uitgesproken negatief staan we bijvoorbeeld ten aanzien van oliemaatschappijen, die niet innovatief en extreem volatiel zijn en die hun enorme subsidies in opkomende landen zouden kunnen verliezen ten gevolge van besparingsverplichtingen. Daar tegenover staat dat schone en duurzame energieën, die van nature innovatief en concurrerend zijn, profiteren van historisch lage financieringskosten én van de publieke opinie en politici die zich meer bewust worden van de economische rampen die onze voetafdruk op de natuur kan veroorzaken.

Meer informatie over onze beleggingsstrategieën op www.am.pictet

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.