Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Verlies tijdens de crisis uw financiële doelstellingen op lange termijn niet uit het oog

Vincent Juvyns, Global Market Strategist bij J.P. Morgan Asset Management

J.P. Morgan Asset Management

Waar ziet u vandaag de grootste beleggingskansen?

Terwijl de economische en gezondheidscrisisde wereld in onzekerheid laat, lijkt China er al in geslaagd te zijn om de Covid-19-pandemie onder controle te krijgen. Hierdoor veerde de Chinese economie de voorbije weken sterk op. Tegen deze achtergrond hebben de Chinese financiële markten sinds begin dit jaar relatief goed stand gehouden, zowel wat betreft aandelen als obligaties. Het ziet ernaar uit dat dit de komende maanden aanhoudt. De Chinese markten profiteren niet alleen van deze gunstige economische context, maar ook van de kapitaalstromen die voortvloeien uit hun toegenomen gewicht in de belangrijkste aandelen en obligatie-indices. Op korte termijn bieden de Chinese en ook de andere Aziatische markten waarschijnlijk de beste beleggingskansen.

Hoe heeft de crisis van 2008 u geholpen om de Covid-19-crisis beter te beheersen? Welke beleggingslessen van toen heeft u kunnen toepassen?

'De coronacrisis toont aan dat beleggers nog meer rekening moeten houden met ESG-criteria’

Vincent Juvyns
Global Market Strategist bij J.P. Morgan Asset Management

We weten dat het diversifiëren van een portefeuille de beste manier is om deze te beschermen tegen stijgende volatiliteit op de markten. De crisis van 2008 heeft echter aangetoond dat niet alle diversificaties even succesvol zijn. Een goede diversificatie vereist meer dan alleen maar eenverdeling van 50% aandelen en 50% obligaties; je moet er ook voor zorgen dat je allocatie naar aandelen en obligaties wereldwijd gespreid is. Volgens ons is het momenteel beter om Amerikaanse of Chinese aandelen in portefeuille te hebben dan Europese. Voorts heeft de crisis van 2008 ons ook herinnerd aan het belang van de liquiditeit van activa. De monitoring van die parameter is bij beleggingsfondsen sindsdien sterk toegenomen.

Advertentie

Hoe belangrijk zijn duurzaamheidscriteria in tijden van crisis?

De huidige crisis toont meer dan enige andere crisis het belang aan van duurzaamheidscriteria voor beleggers. In de eerste plaats omdat het ontstaan ervan het zoveelste bewijs is van de druk die de mensheid uitoefent op de ecosystemen. Verder heeft deze crisis vanuit sociaal oogpunt niet alleen de ongelijkheid in onze maatschappij versterkt, maar ook die tussen rijke en arme landen. Tot slot is deze crisis een ‘stresstest’ van ongekende omvang voor bedrijven, die aantoont dat goed ondernemingsbestuur synoniem staat voor veerkracht. Op de financiële markten zetten duurzaam geleide bedrijven aanzienlijk betere prestaties neer. Het is volgens ons van het grootste belang dat beleggers in hun portefeuilles nog meer rekening gaan houden met ESG-criteria.

Deze commerciële communicatie en de opinies die ze bevat, mag geenszins worden beschouwd als een advies of aanbeveling met het oog op de aankoop of verkoop van om het even welke belegging of daarmee verband houdend belang. Er dient verder te worden gewezen op het feit dat de waarde van een belegging en de inkomsten die eruit voortvloeien kunnen evolueren naargelang de marktomstandigheden en dat beleggers geen enkele zekerheid hebben over het recupereren van de belegde bedragen. Rendementen en prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor huidige en toekomstige resultaten. Spreiding is geen garantie voor een positief rendement en sluit het risico op verlies niet uit. Er bestaat geen enkele zekerheid wat betreft het zich realiseren van de voorspellingen. J.P. Morgan Asset Management is de handelsnaam van de vermogensbeheeractiviteiten van JPMorgan Chase & Co. en zijn filialen wereldwijd. Ons privacybeleid is beschikbaar op onze website www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Uitgegeven in Europa door JPMorgan Asset Management(Europe) S.à r.l. 0903c02a828e1486

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.