Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Het gewicht van China verder verhogen in portefeuilles

‘Het plan van Joe Biden heeft de ambitie om de energietransitie van de Verenigde Staten te verzekeren. Dat is een domein waarin Europese en Chinese bedrijven de onbetwiste leiders zijn.‘ - Vincent Juvyns, Executive Director, Global Market Strategist bij JP Morgan Asset Management

J.P. Morgan Asset Management

De beurzen rijgen de records aan elkaar en de waarderingen stijgen. Wil dat zeggen dat we een grotere volatiliteit op korte termijn moeten verwachten?

Inderdaad, na maanden van bijna ononderbroken stijgingen is sinds mei de volatiliteit op de markten terug van weggeweest. Ook de volgende maanden gaat die waarschijnlijk aanhouden. In de marktwaarderingen is al heel wat goed nieuws ingeprijsd en de risico’s zijn dus asymmetrisch geworden. Maar dat wil niet zeggen dat we vraagtekens moeten gaan zetten bij de overweging van aandelen in een gespreide portefeuille. Want het belangrijkste risico waaraan we vandaag het hoofd moeten bieden, is de inflatie. En aandelen bieden meer bescherming tegen inflatie dan obligaties en cash. Bovendien kunnen bedrijven dankzij hun uitstekende resultaten hun dividenden laten stijgen en meer eigen aandelen inkopen. Dat is goed voor aandeelhouders, ook al zijn de markten volatieler.

Advertentie

Zelfs onder president Biden blijven de relaties tussen de Verenigde Staten en China gespannen. Hoe kan men zich in de toekomst het beste positioneren bij het beleggen in Chinese aandelen?

Wij verwachten dat de politieke situatie weinig invloed gaat hebben voor  beleggers op lange termijn. Tegen 2030 zal China de grootste economie ter wereld zijn. Het land gaat door met het openstellen van zijn markten voor buitenlandse beleggers en blijft opklimmen in de waardeketen, door steeds meer aanwezig te zijn in sectoren met een hoge toegevoegde waarde, zoals technologie. Het is dus belangrijk dat westerse beleggers het gewicht van China in hun portefeuilles blijven verhogen. Zowel op het vlak van aandelen als van obligaties.

Welke sectoren, regio’s en thema’s kunnen het meeste profiteren van het grootschalige infrastructuurplan van Joe Biden?  

Onder meer de kleine en middelgrote Amerikaanse bedrijven zullen daarvan sterk profiteren, want zij zijn het die de infrastructuur gaan aanleggen. Maar het plan gaat ook de economische activiteit buiten de Verenigde Staten ondersteunen. Het heeft de ambitie om de energietransitie van het land te verzekeren. Dat is een domein waarin Europese en Chinese bedrijven de onbetwiste leiders zijn.

 

[Deze commerciële communicatie en de opinies die ze bevat, vormen geen advies of aanbeveling met het oog op de aankoop of de verkoop van om het even welke belegging of belang dat erop betrekking heeft. Er wordt bovendien op gewezen dat de waarde van een belegging en de inkomsten die eruit voortvloeien kunnen schommelen in functie van de marktomstandigheden en dat de beleggers geen garantie hebben het belegde kapitaal volledig te recupereren. De prestaties en de rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de huidige of toekomstige resultaten. Er is geen enkele zekerheid over het zich effectief realiseren van de voorspellingen. J.P. Morgan Asset Management is de commerciële benaming van de afdeling activabeheer van JPMorgan Chase & Co en zijn wereldwijd kantorennetwerk. Het Privacybeleid is beschikbaar op de website www.jpmorgan.com/emeaprivacy-policy. Gepubliceerd in Europa door: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 09qw212005115004]

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.