Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Het Plan Biden: de duurzame energie-, milieu- en watersector op kop

‘Duurzame energie-, milieu- en watersector “Thank you Mister President” - Frédéric Rollin, Senior Investment Advisor bij Pictet Asset Management ©Pictet Group

Pictet Asset Management

Welke sectoren, regio’s en thema’s zouden het meeste kunnen profiteren van de grootschalige infrastructuurplannen van Joe Biden?

Het plan gaat ten goede komen aan beleggingsthema’s die inspelen op schone energie, milieu en intelligente steden. Gigantische bedragen zullen geïnvesteerd worden, niet alleen in elektrische voertuigen, maar ook in de isolatie van gebouwen. Alleen al de watersector kan rekenen op ruim 100 miljard dollar. Daarmee kan deze sector de sterk verouderde netwerken vernieuwen. De rendabiliteit van de distributeurs zal daardoor verbeteren en de producenten van pompen, collectoren en testapparatuur gaan de vraag naar hun producten sterk zien stijgen.

Advertentie

Wat moet ik als obligatiebelegger doen in een wereld waar de negatieve rendementen – toch zeker in de eurozone – wellicht nog vele jaren gaan aanhouden?

Europese obligatiebeleggers gaan het inderdaad met een bedroevend laag rendement moeten stellen, en dat voor lange tijd. Gelukkig bestaan er oplossingen. Flexibele obligatiestrategieën of absolute return-strategieën kunnen toch interessante rendementen bieden, terwijl de risico’s onder controle blijven. Chinees staatspapier biedt een rendement van meer dan 3 procent, terwijl de inflatie van het land onder controle is. De waarde van de yuan zou wel eens kunnen stijgen naarmate die meer als reservemunt wordt aangenomen. Beleggingen in kortlopende obligaties kunnen een interessant alternatief zijn voor monetaire beleggingen.

De beurzen blijven de records aan elkaar rijgen en de waarderingen stijgen. Wil dat zeggen dat we ons dus op de korte termijn moeten verwachten aan een grotere volatiliteit?

De laatste maanden zien we verschillende elementen die duiden op overdrijving in sommige sectoren. De posities die zowel private als professionele beleggers innemen, zijn zelden zo optimistisch geweest. Het vertrouwen is groot, maar de kans dat de volatiliteit aanzienlijk toeneemt, is ook redelijk groot. Mogelijk zal die echter niet lang aanhouden. De economische groei is namelijk wel degelijk krachtig en de reële rentevoeten blijven nog steeds laag. Waarschijnlijk blijven ze zelfs onder het dividendrendement dat Europese bedrijven bieden. Een consolidatie van de markten zou een goede zaak zijn en de gelegenheid bieden om beleggingen in aandelen op te trekken.

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.