Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Winstgroei in 2021, vooral door Azië'

‘Het spreekwoordelijke ‘champagnefleseffect’ waarbij we de crisis met een feestelijke ‘knal’ achter ons laten, gaat stilaan afnemen’ - Romain Boscher, directeur wereldwijd aandelenbeheer bij Fidelity International

Fidelity Fund

Naar welke posities moeten aandelenbeleggers zich vandaag richten, nu de inflatie de kop opsteekt en een stijging van de rentevoeten niet meer zo veraf lijkt (toch zeker in de Verenigde Staten)?

De verhoogde inflatie van vandaag is waarschijnlijk van voorbijgaande aard en beïnvloedt slechts in beperkte mate de nog steeds, zeker in reële termen, lage tot zeer lage rentevoeten. Alleen een rondje prijsstijgingen gecombineerd met een stijging van de kosten, meer bepaald de loonkosten, kan tot een duurzame inflatie leiden. Maar onze analisten merken vandaag slechts een kostenstijging die zowel in tijd als in ruimte beperkt blijft. Daarbij staan de Verenigde Staten en China een stuk meer onder druk dan de rest van de wereld. Toch verantwoordt zo’n dreiging een zeker wantrouwen over aandelen die de winstvooruitzichten op zeer lange termijn al ruim incalculeren. Want vooral die aandelen zijn zeer gevoelig voor verwachtingen over een stijging van de inflatie. Het voorbije jaar hebben we wel onze blootstelling aan cyclische aandelen versterkt, zowel voor technologie- als industriële aandelen.

Advertentie

De beurzen blijven de records aan elkaar rijgen en de waarderingen stijgen. Wil dat zeggen dat we ons op de korte termijn moeten verwachten aan een grotere volatiliteit?

De zeer gunstige winstvooruitzichten voor dit jaar verklaren deze stijging.  We vergelijken de winsten van vandaag met die van 2019 en niet met die van 2020. Het omgekeerde heeft weinig zin wetende dat de economie in 2020 tot stilstand is gekomen. Hoewel de winstcijfers in Europa voor 2021 nauwelijks zullen stijgen, verwachten we op wereldschaal toch een gemiddelde stijging van 15 procent die vooral getrokken wordt door Azië. Het spreekwoordelijke ‘champagnefleseffect’ waarbij we de crisis met een feestelijke ‘knal’ achter ons laten, gaat stilaan afnemen. De bevolkingskrimp en de hogere belastingdruk zullen een rem zetten op die feeststemming. Ook de buitensporige schuldgraad is een bron van volatiliteit.

Welke sectoren, regio’s en thema’s zouden het meeste kunnen profiteren van de grootschalige infrastructuurplannen van Joe Biden?

De aanzienlijke overheidsinvesteringen zijn een zekerheid voor de groeivooruitzichten op wereldvlak. De verspreiding overschrijdt de sectoriële en geografische grenzen. Hoewel we een voorkeur hebben voor groeiaandelen, primeert toch de cyclische component. We blijven wel wantrouwend tegenover het stijgingspotentieel van banken in het algemeen.

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.