Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘CEO’s hebben sinds corona drie nieuwe vaardigheden nodig’

©Frank Toussaint

Corona bezorgde de wereld de voorbije twee jaar heel wat kopzorgen. Medewerkers op alle niveaus kregen te kampen met persoonlijke en professionele onzekerheden. Zo ook de CEO’s. Veel bedrijfsleiders worstelden door de pandemie met mentale gezondheidsproblemen. ‘Ze hebben nu extra skills nodig om zichzelf en hun bedrijf veilig de toekomst in te loodsen’, zegt hoogleraar management Frederik Anseel.

Een Zweedse studie onderzocht de geestelijke gezondheid van CEO's en vergeleek ze over een periode van 15 jaar met die van de algemene bevolking. Eén van de belangrijkste bevindingen was dat bedrijfsleiders in normale tijden een betere geestelijke gezondheid hebben dan gemiddeld. Uit de studie bleek ook dat er een bepaalde zelfselectie is bij CEO's. ‘Die mensen moeten kunnen bewijzen dat ze veerkrachtig zijn en tegen een stootje kunnen, voordat ze in die positie geplaatst worden’, zegt onze landgenoot Frederik Anseel, die na een internationale academische carrière vandaag actief is als hoogleraar management en senior vicedecaan aan de UNSW Business School in Sydney.  

Eenzaam aan de top

Advertentie

Mensen die met geestelijke gezondheidsproblemen hebben geworsteld, solliciteren vaak niet voor topfuncties, omdat ze weten dat de druk enorm kan zijn. Desondanks zocht 6 procent van de CEO’s al eens medische hulp voor angst en stress, 3 procent deed dat voor depressie. ‘Deze cijfers liggen lager dan die van de gemiddelde bevolking, maar ze zijn geenszins klein’, klinkt het. Een studie uit de VS onderzocht dan weer de impact van een bedrijfscrisis op de sterftecijfers van CEO’s. Als een bedrijf een grote crisis doormaakt, waardoor de aandelenkoers met 30 procent of meer daalt, verhoogt het sterftecijfer van CEO's én versnelt hun verouderingsproces. ‘Ze werden gemiddeld anderhalf jaar ouder’, weet Frederik Anseel.

Sommige CEO's zijn inmiddels zeer bedreven in virtuele communicatie en hebben geleerd hoe ze TikTok-clips kunnen maken met snelle, pittige en inspirerende communicatie.

Frederik Anseel
hoogleraar management en Senior Vice-Decaan aan de UNSW Business School in Sydney

Als we die bevindingen extrapoleren en toepassen op wat er tijdens de covidcrisis is gebeurd, dan zijn de druk en de stress enórm voor CEO’s van bedrijven die hun aandelenwaarde met 20 tot 40 procent zagen dalen. Aangezien de pandemie vandaag nog altijd voor heel wat onzekerheden, ontwrichting en geopolitieke onrust zorgt, zijn veel bedrijfsleiders nog altijd niet uit de gevarenzone. CEO’s identificeren zich vaak zeer sterk met hun bedrijf en voelen zich persoonlijk verantwoordelijk voor alles wat ermee gebeurt. ‘Het is eenzaam aan de top’, benadrukt Frederik Anseel. ‘In die zin dat CEO’s na vergaderingen en overleg zélf finale beslissingen moeten nemen. De druk die daarbij komt kijken, is moeilijk vergelijkbaar met die in andere functies.’

Nieuwe skills voor CEO’s

De aanhoudende druk waaronder veel CEO's de afgelopen twee jaar hebben gestaan – en misschien nog steeds staan – vereist nieuwe vaardigheden. De eerste is het vermogen om met onzekerheden om te gaan. Frederik Anseel: ‘Als invloedrijke stakeholders nerveus zijn, moeten CEO's de oorzaak van die ongerustheid aanpakken en hun communicatie afstemmen op die verschillende doelgroepen. Dat vereist een zeer hoog niveau van emotionele intelligentie.’

Een tweede skill voor CEO's is het optimaal kunnen leidenvan eenhybride organisatie. Alles wat ze geleerd hebben over leidinggeven in de analoge wereld en de oude fysieke omgeving, kunnen ze niet zomaar overzetten naar de digitale wereld. ‘Sommige CEO's zijn inmiddels zeer bedreven in virtuele communicatie en hebben zelfs geleerd hoe ze TikTok-clips kunnen maken met snelle, pittige en inspirerende communicatie’, zegt Anseel.

De derde CEO-vaardigheid is een nieuwe openheid en bereidheid om geestelijke gezondheid en welzijn aan te pakken: zowel bij henzelf als binnen hun organisatie. Veel CEO's zijn gewend om hun eigen gevoelens te verbergen en te controleren, maar als rolmodel communiceren ze daar  beter open over. ‘Zo creëren ze een veilige omgeving voor de rest van het bedrijf; zo tonen ze dat we allemaal wel eens mentaal worstelen en dat dit best oké is’, besluit Frederik Anseel. ‘Als er een oprechte openheid en bereidheid is om deze ervaringen te delen, voelen anderen zich ook veiliger om over hun eigen bezorgdheden te praten.’

Met toestemming gebaseerd op deze Engelstalige publicatie van UNSW Business School Sydney.

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.