Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Deze crisis nodigt uit om anders te werken'

Michel Halet, CEO Partena Professional

Partena Professional geeft in een white paper de antwoorden op de HR-uitdagingen na de coronacrisis.

De coronacrisis is een bijzonder moment met veel onzekerheid en uitdagingen. Maar deze crisis brengt ook veel opportuniteiten, zowel op korte als lange termijn. Vanuit die wetenschap ontwikkelde Partena Professional een visie op het HR-beleid in het postcorona-tijdperk. ‘Deze crisis nodigt uit anders te werken, de onderneming anders te organiseren en structuren te herbekijken’, duidt CEO Michel Halet.

De white paper van Partena Professional over het nieuwe normaal in het HR-beleid is de uitkomst van een rondvraag bij 600 werkgevers en 1.000 werknemers. De resultaten leiden bij Halet tot een aantal observaties over de impact van crisis. ‘Onzekerheid en angst: bij werknemers om hun baan te verliezen of loon te moeten in leveren, bij werkgevers dat ze de lonen niet zullen kunnen betalen. Voorts vormt thuiswerk een grote uitdaging voor de organisatie, verwachten werknemers hun verworven autonomie te behouden, zijn werkgevers bezorgd over de motivatie bij werknemers, en zoeken organisaties naar kostenbesparingen.’

Motiveren

Die bezorgheden zijn niet in tegenspraak met elkaar. Yves Stox, managing consultant bij Partena Professional, geeft een voorbeeld: ‘Als je de organisatie van de onderneming strategisch herbekijkt, kan je op lange termijn kosten besparen én tegelijk werknemers beter motiveren.’

Werknemers willen hun verworven autonomie te behouden, werkgevers zijn bezorgd over de motivatie van werknemers en organisaties zoeken naar kostenbesparingen.
Michel Halet
CEO Partena Professional

Daarvoor bestaan een aantal instrumenten die werkgevers vandaag nog te weinig benutten. Denk bijvoorbeeld aan de winstpremie. ‘Een krachtig instrument, want het geeft elke onderneming de kans zijn werknemers te laten delen in zijn succes’, aldus Stox. Hij pleit voor een globale aanpak van het HR-beleid aangepast aan de nieuwe realiteit. ‘Nu is een goed moment om die oefening aan te vatten.’

Autonomie

Een van de domeinen van het HR-beleid die aanpassing vraagt, is het performance management. Door de coronacrisis zijn we massaal anders gaan werken. En thuiswerk zal belangrijk blijven, ook na de crisis. Dat betekent dat een onderneming zijn performance management op een andere manier moet invullen.

‘Als iemand thuiswerkt, kan je niet direct observeren hoe een persoon presteert’, zegt Aurélie Echement, hr & people transformation director bij Partena Professional. Ze pleit daarom voor objectieve maatstaven op basis van data en datamining in plaats van subjectieve beoordelingen, voor meer verantwoordelijkheid en autonomie voor werknemers om zelf doelen te stellen, en meer individuele vormen van verloning.

Wendbaar

Dit alles maakt dat organisaties meer dan ooit wendbaar en flexibel moeten zijn. ‘Bedrijven hebben die wendbaarheid en flexibiliteit nodig om hun interne organisatie aan te passen aan een snel veranderende externe context. De coronacrisis is daar een heel concreet voorbeeld van’, zegt Jean-Pierre Christiaens, transformation expert bij Partena Professional.

Bedrijven kunnen zelf die wendbaarheid stimuleren. ‘Binnen ondernemingen zijn er de afgelopen maanden heel veel spontane initiatieven ontstaan op het vlak van organisatie en de invulling van functies’, stelt Christiaens vast. ‘Werkgevers moeten daar nu verder op bouwen.'

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.