Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Een manager moet 30 tot 40 procent van zijn tijd in peoplemanagement investeren'

Dit is niet de eerste crisis die bedrijven meemaken, maar corona heeft wel een enorme impact op de solvabiliteit en het HR-beleid van organisaties. Tijd voor actie en bezinning dus, met een nieuwe managementcultuur als mogelijke oplossing.

De huidige crisis treft bedrijven hard. ‘Ook HR voelt dit’, zegt Laurent Taskin, hoogleraar aan de Louvain School of Management. ‘Laat ons eerlijk zijn. Deze uitzonderlijke tijden bevestigen dat de huidige HR-modellen uitgeput zijn. Teveel meten is achterhaald. Talenten zijn op zoek naar betekenis bij hun werkgever. Wat HR betreft, gaat het niet om meer doen met minder. We hebben een paradigmaverschuiving nodig.’

Kosteneffectief HR

‘Praat met een bankier over de rentabiliteit van HR en hij zal proberen een correlatie vast te stellen tussen het aantal werknemers op een afdeling en het totale aantal werknemers binnen het bedrijf. Misschien zegt hij wel iets over de EBITDA. Dat zijn in dit geval absurde indicatoren’, aldus de managementdocent.

Alles willen meten, is niet meer van deze tijd. Werknemers zijn op zoek naar betekenis in hun werk.
Laurent Taskin
hoogleraar aan de Louvain School of Management

Laurent Taskin praat niet graag over rendement op investeringen in HR. Er zijn volgens hem andere en betere meetbare indicatoren.

‘De employer branding, het personeelsverloop, het engagement van werknemers, het loopbaanbeheer, de interne mobiliteit… Dat draagt allemaal bij aan de groei van een onderneming. Maar het zijn niet-financiële indicatoren en ze tonen hun effecdt pas na drie tot vijf jaar.’

Tijd voor een evaluatie 

De crisis van de voorbije maanden heeft in veel bedrijven de managementstijl blootgelegd. Volgens professor Taskin is het tijd om die te evalueren.

‘We moeten nadenken over hoe we teams van op afstand kunnen sturen, zowel menselijk als organisatorisch. Laten we niet vergeten dat telewerken voor veel bedrijven een nieuw fenomeen was. Ook werknemers moesten wennen aan het isolement waarin ze plots werkten. Nu de grote schok achter de rug is, moeten we deze nieuwe manier van werken efficiënt integreren.’

White paper: uitdagingen na de coronacrisis

De coronacrisis verstoort het bedrijfsleven en katapulteert de bedrijfswereld naar een nieuw normaal. Welk type managers hebben we daarvoor nodig? Hoe gaan we mensen belonen en motiveren?

Om u te helpen bij het beantwoorden van al deze vragen, stelden wij deze whitepaper samen.

Wat de crisis ons leert

‘De voorbije maanden hebben zowel de sterke als de zwakke punten van HR-afdelingen blootgelegd. De periode van gedwongen telewerk heeft het belang van de menselijke factor aangetoond, maar misschien ook wel de afwezigheid van een echt humanresourcesbeleid’, zegt Laurent Taskin.

Hij zag allerlei bedrijfsculturen en leiderschapstypes opduiken, maar pleit er vooral voor om teams beter te coachen. ‘30 tot 40 procent van een manager zijn tijd moet naar people management gaan. Laten we de KPI's even opzijzetten en ons richten op de mens en het werk om het management naar een hoger niveau te tillen.’

‘We moeten beginnen met mensen niet als “middelen” te beschouwen, want dan loop je het risico dat de relatie tot niet meer dan een transactie herleid wordt. Vervolgens moeten mensen zich kunnen identificeren met de organisatie. Tot slot is erkenning een magisch ingrediënt voor het managen en motiveren van talent.’

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.