Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Flexibele arbeid na de coronacrisis: jobstudent of flexi-jobber?

Als binnen enkele maanden onze economie herneemt, zullen bedrijven, winkels en horeca nood hebben aan flexibele arbeidskrachten. Jobstudenten en flexi-jobbers kunnen hen uit de nood helpen. Waar moet u als werkgever dan rekening mee houden?

De meeste bedrijven doen in de zomermaanden een beroep op jobstudenten om tijdelijke pieken Ă©n de afwezigheid van vaste medewerkers op te vangen.

De wet op de studentenarbeid werd enkele jaren terug stevig versoepeld. Zo mogen studenten nu jaarlijks 475 uur werken. Als extra steunmaatregel besliste de federale regering in april dat elk gewerkt uur in de tweede helft van dit jaar niet meetelt voor het quotum van 475 uur.

Bovendien kan u als werkgever een student perfect 2 of 3 uur per dag tewerkstellen zonder dat die uren meteen als een volledige dag worden meegeteld.

Wat kost een jobstudent?

Ook langere werkdagen dan de klassieke achturendag zijn perfect mogelijk. Om het voor de studenten overzichtelijk te houden, bestaat er een app (student@work) waarop ze kunnen controleren hoeveel uren ze nog mogen werken dit jaar.

Werkgevers betalen voor jobstudenten een minimale RSZ-bijdrage van 5,43 procent. De student zelf betaalt maar 2,71 procent sociale bijdragen. Studenten moeten wel minstens 16 jaar zijn, maar ze mogen in alle sectoren aan de slag gaan.

Flexi-jobbers brengen ervaring uit andere sectoren mee, maar jobstudenten blijven financieel voordeliger.

Zijn flexi-jobbers overal inzetbaar?

Werkgevers die tijdelijk nood hebben aan extra handen, kunnen sinds enkele jaren met flexi-jobbers werken, maar de regelgeving daarvoor is heel wat strakker.

Om te beginnen zijn flexi-jobbers maar welkom in twee sectoren: de horeca en de detailhandel: slagers, bakkers, supermarkten, fitnesscentra, kledingketens...

Voor grote productiebedrijven zijn flexi-jobs geen alternatief voor de jobstudenten. Daar staat tegenover dat dit systeem openstaat voor oudere werknemers en gepensioneerden die graag een euro bijverdienen.

Is een flexi-job voor iedereen?

De belangrijkste voorwaarde voor een flexi-job is dat hiervoor alleen mensen in aanmerking komen die minstens vier vijfde werken bij een andere werkgever. Dit geldt uiteraard niet voor de gepensioneerde flexi-jobber.

In de praktijk wordt naar het verleden gekeken: flexi-jobbers moet tijdens het derde kwartaal voor hun job start, vier vijfde hebben gewerkt voor een andere werkgever. Wie in juli 2020 als flexi-jobber wil werken, moet minstens 80 procent hebben gewerkt in oktober, november en december 2019.

Wie is het voordeligst?

Als die voorwaarden voldaan zijn, vormen flexi-jobbers een interessant en flexibel alternatief voor jobstudenten. Flexi-jobbers brengen immers ervaring uit andere sectoren mee.

Toch blijven studenten voor werkgevers voordeliger. Bovenop het loon van de flexi-jobber betalen werkgevers een verlaagde werkgeversbijdrage van 25 procent. Dat is meer dan wat een jobstudent aan RSZ kost.

Voor de flexi-jobbers is dit statuut financieel wel interessant. Zij betalen geen extra belastingen en sociale bijdragen op hun loon. Bruto is voor hen netto. Intussen bouwen ze wel sociale rechten op (pensioen, ziekteverzekering…).

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.