Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Grens tussen fiscale optimalisatie en belastingontwijking is soms flinterdun

Alexis de Biolley, public affairs ITAA: ‘De vraag naar duidelijkheid is groter dan de vraag naar zoveel mogelijk profiteren van de grijze zone.’

Halen onze ondernemingen de laatste euro uit de kan, of vermijden ze liever een aanvaring met de fiscus? ‘Meer vertrouwen zou alle partijen ten goede komen.’

‘Een aantal praktijken die toegelaten zijn, zijn erg ingewikkeld en moeilijk controleerbaar door de fiscus’, zegt Alexis de Biolley, verantwoordelijk voor public affairs bij het Institute for Tax Advisors and Accountants (ITAA). ‘Daarom lijkt het voor leken een grijze zone. Maar er is een duidelijke grens: de legale weg naar de minst belaste toestand is geoorloofd, doelbewust illegale constructies opzetten is dat uiteraard niet.’

Maar is alles wat legaal is, ook ethisch? ‘Dat verschil is politiek en variabel in tijd en ruimte’, zegt Alexis de Biolley. ‘Wat gisteren in Amerika als onethisch gezien werd, kan vandaag in België heel normaal lijken. De accountant/belastingadviseur heeft één kompas, en dat is de wet. De wet heeft meestal wat vertraging op wat de tijdsgeest als ethisch ziet. Maar we mogen alleen handelen op basis van de wet, anders zetten we de deur open voor willekeur’.

Integriteit 

De ITAA-leden moeten als erkende beroepsuitoefenaars een strikte deontologie volgen. ‘Integriteit is voor ons een basisvoorwaarde’, zegt Alexis de Biolley.

Voor accountants, belastingconsulenten en banken geldt een meldingsplicht in gevallen van zware fiscale fraude. Maar de wet is ingewikkeld, en duidelijke criteria ontbreken. Dat kan tot contradicties leiden. ‘Om dergelijke scenario’s te vermijden, zijn wij vragende partij voor een wet met duidelijke criteria’, zegt de Biolley.

Wat gisteren in Amerika als onethisch gezien werd, kan vandaag in België heel normaal lijken.
Alexis de Biolley
public affairs ITAA

Vertrouwen 

Tussen onderneming, fiscus en belastingconsulent is vertrouwen van levensbelang. Studies tonen aan dat de sterkte van die vertrouwensband een goede graadmeter is voor de langetermijnprestaties van een bedrijf.

‘We willen meer samenwerking, transparantie en een vertrouwensrelatie’, zegt Alexis de Biolley. ‘Op sommige vlakken bestaat dat al. Denk maar aan de rulingdienst. Sommige van onze leden vragen op voorhand een fiscale ruling aan. Bij een reorganisatie wordt dan op voorhand gecheckt of de fiscale behandeling aanvaard wordt door de fiscus. Die praktijk moedigen we aan.’

Horizontaal toezicht

Er loopt nu bij de fiscus een proefproject over horizontaal toezicht, met de focus op vertrouwen in de samenwerking fiscus-consulent-onderneming. Het gaat om een nieuw samenwerkingsmodel waar er proactief wordt gewerkt, in plaats van reactief. Deze manier van werken is al langer succesvol in Nederland.

‘Bij horizontaal toezicht vervangt samenwerking de controle van bovenaf’, zegt Alexis de Biolley. ‘Voor de concrete implementatie overweegt de overheid verschillende mogelijkheden. Wij zijn voorstander van de mogelijkheid om een erkend belastingconsulent te laten certifiëren dat een aangifte volgens de regels en transparant ingevuld is. Als de fiscus daarop vertrouwt, hoeft er minder in detail gecontroleerd worden. Ook een aantal kmo-verenigingen is daar voorstander van. Maar we staan open voor overleg over andere scenario’s.’

Fiscale stress

Voor de meeste kmo’s en bedrijven zijn de fiscale verplichtingen vaak zwaar, moeilijk te begrijpen en een bron van stress. ‘De vraag naar duidelijkheid is groter dan de vraag naar zoveel mogelijk profiteren van de grijze zone’, zegt Alexis de Biolley. ‘De meeste kmo's willen vooral in orde zijn met hun btw en hun vennootschapsbelasting om ongeplande boetes vermijden. De doorsnee kmo heeft geen duizenden euro’s per maand over om de fiscale gaten in het net te vinden of om complexe constructies op te zetten. Meer vertrouwen zou alle partijen ten goede komen.’

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.