Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Het effect van een hoog loon vernevelt al na enkele maanden’

Linda Cappelle, CEO bij Bright Plus

Werkgevers moeten meer bieden dan een goede verloning, willen ze de juiste mensen aantrekken in de steeds heviger woedende ‘oorlog om talent’. Dat zegt ook Linda Cappelle, CEO bij Bright Plus, hr-specialist in meertalige professionals. ‘Vroeger moesten kandidaten zich verkopen, nu moeten werkgevers dat doen.’

In de oorlog om talent goochelen bedrijven soms met signing fees voor wie een contract bij hen tekent, of ze beloven hoge salarissen: zijn dat goede strategieën?

‘Het is ergens wel logisch dat zoiets gebeurt. Er zijn vandaag te weinig beschikbare kandidaten om alle vacatures in te vullen, daarom worden talenten vaak verleid met hoge lonen. Maar het effect daarvan vernevelt al na enkele maanden. Uiteraard moet het loon correct zijn, maar mensen moeten de functie vooral graag willen doen. Daarbij zijn er drie zaken cruciaal. De persoon moet passen bij de job: de soft en de hard skills van iemand moeten ermee matchen. De kandidaat moet zich ook goed voelen binnen de organisatie. En mensen moeten perfect passen binnen hun team.’

Hoe kunnen werkgevers en kandidaten achterhalen of er al dan niet een ‘fit’ is met het team waarin iemand terechtkomt?

‘Tegenwoordig zijn hybride werken en ‘activity based working’het nieuwe normaal. Dat kun je perfect doortrekken naar het sollicitatieproces. Een eerste kennismakingsgesprek kan misschien online. Organisaties kunnen eventueel het team waarin iemand terechtkomt voorstellen via een korte video. Vervolgens stap je over naar een offline gesprek. Kandidaten nemen bijvoorbeeld deel aan een speeddate met hun toekomstige teamleden. Zo zien ze meteen bij wie ze terechtkomen, en kunnen teamleden mee aangeven of zij menen dat er al dan niet een fit is.’

Een hoog loon of niet, mensen willen vooral een goede werk-privébalans en zich gelukkig voelen.
Linda Cappelle
CEO bij Bright Plus

Wat met ‘purpose’? Veel talenten verlangen een duidelijk doel via hun job, of ze verwachten dat hun werkgever maatschappelijk verantwoorde keuzes maakt. Hoe belangrijk zijn die zaken bij het rekruteren van de juiste mensen?

‘Als de match er is, versterkt die het werkplezier op de lange termijn. Als iemand zich gelukkig voelt binnen een organisatie, werkt die persoon mee aan de verdere groei en het succes ervan. Waarden zijn vandaag belangrijker dan staan te zwaaien met hoge lonen. Daar besteden wij als werkgever veel aandacht aan. Organisaties moeten verduidelijken waar ze voor staan door er transparant en authentiek over te communiceren. Praktijkverhalen over hun verwezenlijkingen versterken hun werkgeversmerk. En uiteraard moeten ze waarmaken wat ze zeggen, het mag geen marketingpraatje zijn.’

Kunnen of moeten werkgevers ook met reskilling, upskilling en leertrajecten een verschil maken?

‘Absoluut. ‘Hire for attitude, train for skills’ is essentieel. Organisaties kunnen de vaardigheden van hun mensen versterken en verbreden, maar op de attitude hebben ze veel minder invloed. Het is dus belangrijker dat mensen passen binnen de onderneming – dat ze die mee kunnen doen groeien, dat ze over kwaliteiten beschikken zoals flexibiliteit en veerkracht – dan dat ze vanaf dag één over de best passende technische vakkennis beschikken. Mensen een persoonlijk groei- en carrièrepad aanbieden met opleidingen en levenslang leren, dat zijn krachtige instrumenten.’

Bedrijfswaarden zijn vandaag belangrijker dan een hoog loon.
Linda Cappelle
CEO bij Bright Plus

Voor welke vaak opduikende valkuil bij het rekruteringsproces wilt u werkgevers waarschuwen?

‘Besteed zeker voldoende aandacht aan kandidaten die uiteindelijk niet weerhouden worden. Vertel die mensen constructief waarom ze niet uitgenodigd worden voor een volgende ronde binnen het selectieproces, of waarom ze minder passen bij de job of de organisatie. Zo geef je die kandidaten alsnog een positieve ervaring. Daar kunnen ze uit leren, en ook: zo minimaliseer je de kans dat ze achteraf negatieve verhalen vertellen over de organisatie. Want ook zij dragen als ambassadeurs mee bij tot de kwaliteit en de geloofwaardigheid van een werkgeversmerk.’

Welke rol zal het loonpakket over enkele jaren spelen binnen de oorlog om talent?

‘Het loon blijft zeker een belangrijke factor binnen het sollicitatieproces, maar als mensen zich niet goed voelen binnen een organisatie blijven ze niet. Vroeger leefden veel medewerkers om te werken, vandaag werken ze om te leven. Of je nu een hoog loon aanbiedt of niet: op het einde van de rit verlangen mensen naar een goede werk-privébalans en een organisatie waarbinnen ze zich gelukkig voelen.’

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.