Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Het recht op deconnectie zit al jaren in onze bedrijfscultuur’

Sinds 1 april 2023 is het recht op deconnectie officieel van kracht. Een aantal bedrijven heeft die deadline gemist, en is nog volop bezig met het vastleggen van de bijhorende voorwaarden in een cao of het arbeidsreglement. Maar er zijn ook organisaties die al jaren werken volgens dit principe. ‘Gewerkte tijd en eigen tijd, heette dat vroeger bij ons’, getuigt Hanne Poppe van Colruyt Group.

Door het recht op deconnectie, een van de pijlers uit de arbeidsdeal, mogen ondernemingen met minstens 20 medewerkers niet langer verwachten dat hun mensen buiten de werkuren mails of appjes lezen of beantwoorden. Colruyt Group zet daar al lang op in. De nieuwe regelgeving verandert weinig aan hoe de retailer het recht op deconnectie organiseert.

‘Tot voor enkele jaren werkten we met de hele organisatie volgens een systeem van gewerkte tijd en eigen tijd: het loopbaansparen’, verduidelijkt Hanne Poppe, woordvoerder bij Colruyt Group.

Advertentie

Thuiswerk

‘Voor wie bij aankomst op kantoor met de badge punteerde, begon de betaalde werktijd te lopen. Voor wie uitbadgede, startte de eigen tijd. Onze regel: wie zich in de eigen tijd bevindt, wordt niet met werkzaken gestoord.’

Omdat het punteringssysteem moeilijker combineerbaar was met het thuiswerk dat Colruyt Group invoerde tijdens de coronapandemie, is de organisatie voor de meeste medewerkers van de centrale diensten en de kaderleden vandaag geëvolueerd naar een nieuw systeem van flexibel en outputgericht werken.

Geen mail op smartphone

De waarden en filosofie zijn echter identiek gebleven in de hele organisatie. Hanne Poppe: ‘We vallen je niet lastig, als je niet meer aan het werk bent; dat zit écht ingebed in de cultuur van ons bedrijf. En het is bij ons de gewoonte om dit recht bij collega’s te respecteren, ongeacht of dat nu ‘s avonds, in een weekend of tijdens de vakantieperiode is.’

Om het recht op deconnectie te maximaliseren ontvangen we onze mails niet op onze smartphone.

Hanne Poppe
Woordvoerster bij Colruyt Group

Als het nodig is om buiten de reguliere werkuren service te voorzien, worden er wachtdiensten afgesproken; zoals bij IT-storingen of bij dringende persvragen. ‘Om het recht op deconnectie te maximaliseren zijn onze mails bijvoorbeeld niet verbonden met onze smartphone’, klinkt het.

Transparant

Ook bij thuiswerk zorgt Colruyt Group ervoor dat medewerkers hun (on)bereikbaarheid transparant kunnen maken aan collega's. Zo zijn er afspraken om dat helder aan te duiden in de agenda. Er is ook een kader rond telewerk opgesteld.

‘Het recht op deconnectie is omwille van onze bedrijfscultuur nooit een issue geweest’, benadrukt Hanne Poppe. ‘Bij Colruyt Group hebben we ons altijd georganiseerd om een goede werk-privébalans te creëren voor alle medewerkers. Het is onze overtuiging dat we ruimschoots voldoen aan de garanties die nagestreefd worden door de wetgever op dat vlak, ook al zit dit systeem bij ons momenteel nog niet verankerd in een cao of arbeidsreglement.’

Rust op kantoor

Naast het principe van deconnecteren (en het niet storen) na de werkuren biedt Colruyt Group zijn medewerkers nog handvaten om ook tijdens de (werk)dag tot rust te komen.

‘We bieden bijvoorbeeld opleidingen en workshops aan waar medewerkers vrij kunnen aan deelnemen, zoals cursussen yoga en mindfullness. En we hebben in onze hoofdkantoren stilteruimtes waar onze medewerkers overdag even tot rust kunnen komen. Wij bieden onze mensen zelfs de mogelijkheid tot een kwartiertje powernappen: ook dàt zien wij als een vorm van deconnectie.’

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.