Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Hoe meten we de prestaties van telewerkers?

Koen Dewettinck, expert prestatiemanagement Vlerick Business School

Corona verandert zowat alles, niet in het minst onze manier van werken. Moeten we werknemers dan ook anders gaan beoordelen, nu ze vaker thuis of op afstand aan de slag zullen zijn? Koen Dewettinck, expert in prestatiemanagement en strategisch HR-beleid aan de Vlerick Business School, pleit voor een flexibele aanpak.

Dewettinck heeft een wat dubbel gevoel als het over de impact van de coronacrisis op het HR-beleid gaat. ‘Enerzijds was het voor bedrijven met de old school-aanpak, waarbij leidinggevenden hun mensen zoveel mogelijk willen controleren, stevig wennen. Anderzijds denk ik dat de massale overschakeling op thuiswerk niet zo heel veel zal veranderen als het op het pure prestatiemanagement of resultatenafspraken aankomt.’

Wel zag hij de voorbije jaren een grotere focus op de coaching en loopbaanontwikkeling van mensen. Op dat vlak kan de veralgemening van thuiswerk wel sporen nalaten, meent hij. ‘Doordat werknemers elkaar en hun leidinggevenden minder vaak fysiek ontmoeten, zie ik nieuwe uitdagingen ontstaan. Werkgevers zullen die zorg en aandacht een stuk structureler moeten vastleggen in hun agenda. Prestatiemanagement moet in mijn ogen sowieso een goede balans vinden tussen stretchen of uitdagen enerzijds en ondersteunen anderzijds.’

Ik zie niet in waarom het lastiger zou zijn de prestaties van thuiswerkers te beoordelen.
Koen Dewettinck
expert prestatiemanagement Vlerick Business School

Thuis én kantoor

Die uitdagingen situeren zich eerder op korte termijn - op basis van harde cijfers en concrete doelstellingen. De ondersteuning mikt eerder op de langere termijn.

‘Dat gaat over het coachen van je werknemers, nadenken over extra opleidingen en stilstaan bij de toekomst van hun carrière. Het ontwikkelingsgerichte luik zie ik als een hefboom naar betere prestaties. Bij werknemers die meer intrinsiek gemotiveerd zijn, moet je als werkgever niet altijd met harde cijfers lopen te zwaaien. We zien dat bedrijven stilaan meer inzetten op collectieve doelstellingen, waarbij de echte ondersteuning dan vooral op individuele basis gebeurde.’

White paper: uitdagingen na de coronacrisis

De coronacrisis verstoort het bedrijfsleven en katapulteert de bedrijfswereld naar een nieuw normaal. Welk type managers hebben we daarvoor nodig? Hoe gaan we mensen belonen en motiveren?

Om u te helpen bij het beantwoorden van al deze vragen, stelden wij deze whitepaper samen.

Bij veralgemeend thuiswerk ligt ook dit een stukje moeilijker, weet Dewettinck. ‘Daarom is het geen slecht idee om vooraf te bepalen hoe vaak werknemers en leidinggevenden elkaar ook echt fysiek moeten ontmoeten met het oog op optimale prestaties. Een slimme combinatie van thuis- en kantoorwerk lijkt me dan ook het model van de toekomst.’

Ontmoetingsplek

Hamvraag in deze: is het voor alle bedrijven echt mogelijk om prestaties van werknemers te beoordelen en te meten als ze pakweg drie dagen per week thuis aan de slag zijn?

‘Ik zie niet goed in waarom het lastiger zou zijn om de inzet en de resultaten van thuiswerkers te beoordelen. Sowieso verschillen de tastbaarheid en de meetbaarheid van de individuele bijdrage van een werknemer nu al van job tot job. Voor de jobs waarin dit een stuk lastiger ligt, was dat vroeger ook al het geval, en komt het er dus vooral op aan om goede afspraken te maken. Persoonlijk vind ik het op peil houden van de teamdynamiek een stuk lastiger. Als werkgever zou ik vooral daar op inzetten. Daarvoor kunnen ze bijvoorbeeld informele ontmoetingsmomenten vastleggen. In die zin is het niet ondenkbaar dat werkplekken veel meer tot ontmoetingsplekken zullen evolueren.’

Het niet ondenkbaar dat werkplekken veel meer tot ontmoetingsplekken zullen evolueren.
Koen Dewettinck
expert prestatiemanagement Vlerick Business School

Betutteling

Arbeidsprestaties zijn ook sterk gelinkt aan het welzijn van de werknemer. Op dat vlak lijken we de wittebroodsweken van het thuiswerken min of meer achter de rug te hebben.

Dewettinck vindt het nog te vroeg om een eindbalans op te maken van de switch die de meeste werknemers de voorbije maanden hebben gemaakt. ‘Het staat vast dat dit welbevinden nauw samenhangt met de individuele context van elke werknemer. De ideale balans werk-privé wordt heel erg individueel bepaald. Voor sommige mensen moeten werk en privé liefst zo ver mogelijk van elkaar gescheiden blijven, anderen zien er dan weer geen graten in om werkmails te beantwoorden terwijl ze het avondmaal aan het bereiden zijn.’

‘Bedrijven moeten afstappen van de one size fits all-aanpak, maar ik heb wel het gevoel dat die overtuiging al langer terrein wint. Probeer als bedrijf een aantal algemene krijtlijnen uit te tekenen, zorg voor een enigszins consistent en duidelijk kader, maar stap af van de heel individuele betutteling.’

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.