Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Hybride werken: een booster voor extralegale voordelen?

Pierre Baron, directeur van coachingbedrijf BluStorm

Een nieuw loonbeleid voor telewerkers dringt zich op, nu hybride werken vanzelfsprekend is geworden. ‘Om het samenhorigheidsgevoel te behouden moeten werkgevers ervoor zorgen dat mensen zich thuis goed voelen. Dan kan met een cafeteriaplan, al moet dat passen in de bedrijfscultuur’, zegt Pierre Baron, directeur van coachingbedrijf BluStorm.

Hybride werken heeft in veel bedrijven een vaste plaats verworven. Welke impact heeft dit op de verloning? In veel multinationals werken de hr-verantwoordelijken een nieuw loonbeleid uit. Wat doe je bijvoorbeeld met werknemers die niet happig zijn om opnieuw naar kantoor te gaan, terwijl het bedrijf net de fysieke aanwezigheid wil opwaarderen?

Google is daar een voorbeeld van. Geconfronteerd met een moeilijke terugkeer heeft de Californische gigant een aantal weken geleden sommige werknemers de toelating gegeven om honderd procent van thuis uit te werken... in ruil voor een lager loon. De nieuwe loonbarema’s voor thuiswerkers worden voortaan bepaald op basis van de woonplaats, de kosten van het lokale levensonderhoud en het verschil met de levensduurte in de Google-vestiging waaraan de werknemer tot dan verbonden was.

Uitrusting voor thuiswerkers

Hoewel het voordelen heeft, betekent thuiswerk ook een kost voor de werknemer. We denken hierbij aan de kosten van een internetverbinding, een extra toetsenbord, een tweede scherm of een bureaustoel. ‘De meeste grote ondernemingen hebben dit snel begrepen, en hun medewerkers voorzien van het nodige materiaal’, zegt Pierre Baron, medeoprichter en directeur van BluStorm. ‘In dat opzicht werd op de vraag ingegaan.’

Liefst 81 procent van de bedrijven heeft geen strategie voor de verloning van telewerkers.
PIerre Baron
directeur coachingbedrijf BluStorm

Toch volstaat een goede uitrusting voor thuiswerk niet om mensen aan boord te houden in deze nieuwe werkwereld, zegt de expert. ‘Hr-verantwoordelijken hebben er alle belang bij om na te denken over een alternatieve verloning. Zeker in het licht van de inspanningen om sociale contacten te onderhouden en het samenhorigheidsgevoel te behouden.’

Zich thuis goed voelen

Volgens Pierre Baron zijn de werkprestaties meer dan ooit verbonden met het gegeven dat de werknemers zich thuis goed voelen. ‘Maar hoewel bedrijven zorgen voor professioneel kantoormateriaal om goed te presteren, lijkt het erop dat ze dat aspect niet volledig begrepen hebben’, betreurt hij.

‘De grens tussen privé- en beroepsleven vervaagt. Dat moet het management ertoe aanzetten om in de gesprekken met werknemers ook aspecten te bespreken die zich meer in de privésfeer situeren. Op basis daarvan kan men de loonpakketten samenstellen.’ Hij denkt er bijvoorbeeld aan een kinderoppas in te schakelen wanneer er veel besmettingen zijn in een gezin of aan extra verlofdagen voor ouders die voor hun kinderen willen zorgen.

Individualisering

Het cafetariaplan biedt personeelsleden de mogelijkheid om zelf hun alternatieve verloning te kiezen uit een welomschreven ‘menu’ van de werkgever. Dat heeft enkele jaren geleden de weg geopend naar de individualisering van de loonpakketten. Ook bedrijven vinden dit een ideale tool voor flexibiliteit en om hun getalenteerde medewerkers aan zich te binden.

De grens tussen privé- en beroepsleven vervaagt. Dat moet het management ertoe aanzetten om in de gesprekken met werknemers ook aspecten te bespreken die zich meer in de privésfeer situeren.
PIerre Baron
directeur coachingbedrijf BluStorm

Pierre Baron is er zeker van dat deze trend zich nog zal doorzetten in de komende jaren, wat in het belang is van iedereen. De inzet? Ondernemingen de mogelijkheid geven om hun werknemers een zo uitgebreid mogelijk verloningspakket aan te bieden, dat het best aansluit bij de gekozen vorm van hybride werken. Dan gaat het over oplossingen voor mobiliteit, gezondheid – zoals fitnesszalen en hospitalisatieverzekeringen, voeding en werkomgeving - zoals uitrusting voor thuiswerkers.

Strategie

Het is natuurlijk van belang dat er voldoende samenhang is tussen het cafetariaplan en de bedrijfscultuur die de onderneming wil invoeren of behouden in deze hybride wereld. Wat ons opnieuw bij de hierboven aangehaalde valorisatie - of niet - van de aanwezigheid op kantoor brengt.

‘Dat kan evident lijken, maar er is nog heel wat werk voor de boeg’, benadrukt Pierre Baron. ‘Volgens een recent onderzoek door specialist PayScale heeft 81% van de bedrijven geen specifieke strategie voor de verloning van telewerkers.’

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.