Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Kan de politiek de administratieve overlast oplossen?

Jean Baeten, VBO-competentiecentrum Fiscaliteit en Investeringen: ‘Politici vinden fiscale vereenvoudiging alleen op papier belangrijk.’

Voor Belgische ondernemingen is het geen sinecure om aan alle fiscale regels te voldoen. En dat is een understatement. Is er fiscale vereenvoudiging op komst? Of steekt de politiek de kop in het zand? ‘Ik heb de indruk dat vereenvoudiging alleen op papier een thema is voor de politiek.’

‘Ondernemingen dromen van fiscale vereenvoudiging, maar daar is een mentaliteitsverandering voor nodig’, zegt Jean Baeten, executive manager van het VBO-competentiecentrum Fiscaliteit en Investeringen.

Het verlanglijstje is lang. Naast een fiscale vereenvoudiging verwacht het VBO van de politiek een langetermijnvisie om een competitief fiscaal stelsel te realiseren. ‘Bedrijven hebben nood aan meer kwalitatieve en voorspelbare wetgeving en aan meer rechtszekerheid’, zegt Jean Baeten. ‘Europese richtlijnen moeten zo eenvoudig mogelijk omgezet worden. En meer klantvriendelijkheid bij wetgeving en administratie is geen overbodige luxe.’

Rampzalig

Een studie van het Planbureau toont dat de fiscale administratieve overlast voor onze ondernemingen de laatste jaren fenomenaal is toegenomen. ‘Ons compromismodel maakt alles complexer dan elders: meer belastingen, meer formaliteiten, administratie die niet altijd op niveau is. De situatie is rampzalig. Vooral voor kmo’s die internationaal actief zijn, is het een uitdaging om fiscaal alle regels te volgen. Voor grote ondernemingen zijn de rapporteringsverplichtingen en de bijhorende boetes exponentieel toegenomen’, zegt Jean Baeten.

Toch wil het VBO niet alleen maar negatief zijn. ‘Rond douane bijvoorbeeld is er de laatste jaren veel vooruitgang geboekt. En in de vennootschapsbelasting lopen er nu zowel voor grote ondernemingen als voor kmo’s proefprojecten rond co-operative compliance of horizontaal toezicht’.

In het klassieke controlemodel wordt gecontroleerd na de indiening van de aangifte. Bij co-operative compliance werkt de fiscus samen met het bedrijf, dat overeengekomen normen hanteert en zorgt dat de aangifte klopt.

Meer klantvriendelijkheid bij wetgeving en administratie is geen overbodige luxe.
Jean Bauten
VBO-competentiecentrum Fiscaliteit en Investeringen

Goodwill voor kmo’s 

Een ander heikel punt is het digitaal beschikbaar maken van formulieren en attesten. ‘Daar vragen we al decennia om’, zegt Jean Baeten. ‘Volgens de Only Once-wet, die van kracht is sinds 2016, mag de overheid alleen informatie opvragen die ze nog niet bezit. Dat is een stap in de goede richting. Maar in de praktijk moet je nog veel te veel formulieren met de hand invullen. En veel ondernemers ervaren dat dezelfde informatie steeds opnieuw opgevraagd wordt, zij het in een andere context.’

‘We moeten alle verplichtingen kritisch tegen het licht houden en ons afvragen wat echt nodig is’, zegt Jean Baeten. ‘Voor een kleine kmo met weinig administratieve slagkracht moet het makkelijker worden om alle verplichtingen na te leven. Bij de administratie voor kmo’s is de goodwill er om daar iets aan te doen. Als de politiek zich daar achter schaart, gaan we in de goede richting. De laatste maanden voelen we dat ook op het terrein.’

Gesloten deuren 

Hoe komt het dat ondanks deze goede initiatieven de administratieve druk nog toeneemt? ‘De wereld wordt steeds complexer’, zegt Jean Baeten. ‘We moeten niet dromen van eenvoud. Wat wel haalbaar moet zijn, is helderheid. Maar ik heb de indruk dat vereenvoudiging alleen op papier een thema is voor de politiek.’

‘Door ons compromissysteem onderhandelt een handvol personen achter gesloten deuren over wetten, die dan snel door de Kamer gejaagd worden’, zegt Baeten. ‘Als er een wet in december goedgekeurd wordt, moeten de ondernemingen die in januari – soms van het lopend jaar zelf - al toepassen. Er is geen visie op langere termijn, de kwaliteit van het wetgevend proces is soms bedroevend, de wetten zijn dan navenant.’

In andere landen verloopt het wetgevend proces anders. Zo zijn er in Nederland concrete regels voor public governance. Wetten worden daar voorgelegd aan alle partijen, en de teksten worden aan de werkelijkheid getoetst. Ondernemingen krijgen voldoende tijd om zich op veranderingen voor te bereiden. ‘Waarom kan dat hier niet?’, vraagt Jean Baeten zich af.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.