Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Niet iedereen heeft evenveel behoefte aan zingeving op het werk’

Katelijn Nijsmans, directeur HowsWork

Bedrijven zetten vandaag sterk in op welzijn. Om dit in de praktijk te brengen, moeten ze rekening houden met vier dimensies: tevredenheid, plezier, engagement en zingeving. Neuropsycholoog en bedrijfsexpert Katelijn Nijsmans waarschuwt dat niet alle medewerkers elke dimensie even belangrijk vinden. ‘Voor bedrijven komt het erop aan om samen met de teams te bepalen welke dimensies belangrijk zijn. Vervolgens kunnen acties ondernomen worden om per dimensie te werken aan welzijn.’

‘Hoe gaat het op het werk?’ Je vindt het misschien moeilijk om op die vraag te antwoorden. ‘Door de gebeurtenissen van de laatste jaren is hybride werken ingeburgerd geraakt. Daarnaast wordt er sterk gefocust op levenslang leren. Hierdoor komt het welzijn van medewerkers soms in het gedrang’, zegt Katelijn Nijsmans. Als directeur van HowsWork begeleidt ze bedrijven bij hybride werken, welzijn en levenslang leren.

Vier dimensies

Voor Katelijn Nijsmans speelt werkbaar werk zich af op vier dimensies. De eerste is werktevredenheid. ‘Dit gaat het over het loon, de work-life balans en de fysieke, sociale en psychologische veiligheid van de werkomgeving. Hier scoren we in België behoorlijk goed.’

Maar tevreden zijn over je job is niet hetzelfde als plezier ervaren tijdens het werk. Deze dimensie wordt sterk beïnvloed door de mensen met wie je samenwerkt. ‘In de pandemie heeft het werkplezier klappen gekregen. De roep naar verbondenheid met collega’s klinkt luider dan ooit.’

Terwijl één iemand plezier op het werk belangrijk vindt, hecht een ander meer waarde aan zingeving. Dit verklaart waarom thuiswerken een verschillende invloed heeft op het werkgeluk.’

Katelijn Nijsmans
neuropsycholoog en bedrijfsexpert

Om het maximum uit werk te halen zijn engagement en zingeving nodig. ‘We zijn geëngageerd als we ons werk uitdagend vinden en we onze sterktes of talenten kunnen ontplooien. Maar dit betekent niet automatisch dat je je job zinvol vindt’, aldus Katelijn Nijsmans.

’Om mensen zinvol werk te geven, moet je zorgen dat hun werk ergens toe bijdraagt. Dat het goed is voor henzelf én voor anderen. Dit is voor bedrijven de grootste uitdaging.’

Impact van hybride werken

Hybride werken heeft de manier waarop mensen naar hun werk kijken veranderd. Katelijn Nijsmans: ‘De ene persoon hecht veel waarde aan plezier terwijl de andere zingeving belangrijk vindt. Dit verklaart waarom thuiswerken een verschillende impact heeft op ons werkgeluk.’

Hierin ziet ze een belangrijke uitdaging voor bedrijven. ‘Veel bedrijven zetten al van vóór corona in op welzijn. Maar er zit zelden een strategie achter, waardoor het beperkt blijft tot onsamenhangende acties. Hetzelfde zien we vandaag, nu hybride werken de nieuwe realiteit geworden is en een grote invloed heeft op het werkgeluk.’

Bedrijven kunnen dit doordacht aanpakken door de oefening te maken op drie niveaus. ‘Eerst moet je op bedrijfsniveau bepalen hoe de vier dimensies ingevuld worden. Vervolgens moet het werk zo georganiseerd worden dat het maximum eruit kan gehaald worden op elk niveau. Ten slotte is het cruciaal dat elke medewerker zelfinzicht krijgt in de dimensies. Voor de ene is autonomie belangrijk, terwijl een ander meer waarde hecht aan verbondenheid of zingeving. Wanneer je dit voor jezelf weet, kan je op teamniveau bekijken hoe je je werk gaat organiseren.’

Er bestaat dus geen one-size-fits-all aanpak. ‘Als organisatie kan je wel enkele handvaten geven per dimensie. Zo ontstaat een kader waarbinnen elke medewerker voor een manier van werkbaar werk kan ontwikkelen waar hij of zij zich goed bij voelt.’

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.