Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Overheid moet loonfiscaliteit volledig herbekijken'

Serge Peeters, hr-directeur Proximus: 'Het wettelijk kader rond het cafetariaplan is zo complex dat het bijna onmogelijk wordt.’ ©Marco Mertens

Van bedrijfsfietsen of groene wagens over extra kinderbijslag tot fiscaal voordelige warrants: een kat vindt haar jongeren niet meer terug in het kluwen van extralegale voordelen in ons land. Een flexibeler verloningssysteem is een must, vinden specialisten, maar het is in eerste instantie aan de overheid om de krijtlijnen duidelijker uit te tekenen.

Xavier Baeten, verloningsspecialist verbonden aan de Vlerick Business School, pleit ervoor om loonfiscaliteit volledig te herbekijken. ‘Dat is een taak voor de overheid, die op basis daarvan een aantal duidelijke krijtlijnen kan trekken voor het cafetariaplan.’

Ook Serge Peeters, hr-directeur bij Proximus, vindt dat de overheid het aanbod beter moet sturen. ‘Dat maakt het voor bedrijven eenvoudiger om hun aanbod te optimaliseren. Iedereen wint daarbij. Ook de overheid zelf; denk maar aan een snellere vergroening van de bedrijfswagens.’

Een stuk van je bonus of loonsverhoging in je pensioenplan? De huidige wetgeving verbiedt het.
Xavier Baeten
verloningsspecialist Vlerick Business School

Bonus in pensioenplan

‘Vandaag experimenteren bedrijven er op los met allerlei nieuwe voordelen’, zegt Xavier Baeten. ‘Daar hebben de hoge loonkosten en de fiscale druk in ons land alles mee te maken. Een stuk van je bonus of je loonsverhoging in je pensioenplan? De huidige wetgeving verbiedt het, ook al is het op sociaal vlak een verdedigbare maatregel.’

Complex

Het wettelijk kader rond het cafetariaplan mag best wat eenvoudiger, vindt Serge Peeters. ‘Het kader is zo uitgebreid en complex dat het voor bedrijven - en zeker voor kmo’s - haast ondoenbaar is om daar werk van te maken. Je moet al over een uitgebreide juridische omkadering beschikken om alle maatregelen of extra voordelen in een juridisch sluitend aanbod te vertalen. Daar komt heel wat administratieve rompslomp bij kijken, waardoor een uitgebreid cafetariaplan doorgaans niet haalbaar is voor de kleinere bedrijven.’

Xavier Baeten, verloningsspecialist: ‘Vandaag experimenteren bedrijven er op los met allerlei nieuwe voordelen. Daar hebben de hoge loonkosten en de fiscale druk in ons land alles mee te maken.'

Modern cafetariaplan

In de zoektocht naar een breed gedragen flexibele verloning ziet Xavier Baeten vier dimensies die de overheid kan stimuleren, en waarop bedrijven via een aangepast cafetariaplan kunnen inspelen.

‘In eerste instantie is er de vergrijzing, een maatschappelijke uitdaging die we absoluut moeten meenemen in een modern cafetariaplan. Moedig werknemers bijvoorbeeld aan om een stuk cash om te zetten in een aanvullend pensioen. Dat kan eventueel een bonus zijn, maar waarom ook niet een stukje van je basissalaris, zodra je wat ouder bent? Helaas bestaat daar vandaag geen wettelijk kader voor. We kunnen discussiëren over de vraag of die mogelijkheid fiscaal even gunstig moet uitvallen als het bestaande aanvullend pensioen, maar je moet het uiteraard niet gaan belasten als een gewoon loon.’

Werk aan de winkel

Een tweede grote maatschappelijke uitdaging is de vraag naar meer duurzaamheid. Daar kunnen bedrijven met een aangepast en modulair mobiliteitsaanbod perfect op inspelen. ‘Daar beweegt nu al wat vanuit de politiek. En dat juich ik toe, maar ik denk dat we bedrijven absoluut moeten stimuleren om een modulair mobiliteitspakket op te nemen in hun cafetariaplan. En dan is er nog wel wat werk aan de winkel om het wettelijk kader verder aan te passen.’

Je moet al over een uitgebreide juridische omkadering beschikken om alle maatregelen of extra voordelen in een juridisch sluitend aanbod te vertalen.
Serge Peeters
hr-directeur Proximus

De twee laatste belangrijke maatschappelijke dimensies die Xavier Baeten vandaag ziet, zijn persoonlijke ontwikkeling en flexibele werktijden. ‘Daar is vandaag al flink wat mogelijk. Er bestaat bijvoorbeeld een fiscaal kader om werknemers extra opleidingen aan te bieden. Maar die lopen daar doorgaans niet echt warm voor. Ze beschouwen opleidingen vooral als een exclusieve verantwoordelijkheid van de werkgever.’

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.