Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Terug naar kantoor: tijd voor veranderingen?

©Marco Mertens

De manier waarop we ons werk organiseren is fundamenteel veranderd. ‘Het is een utopie om terug te gaan naar hoe het was’, zegt Lode Godderis, professor arbeidsgeneeskunde en algemeen directeur van Groep IDEWE. Het ‘nieuwe werken’ is een blijver en zowel werkgevers als werknemers moeten zich aanpassen. Telewerk kan hierbij een middel zijn, maar niet het doel.

Volgens Lode Godderis is het tijd om de zaken anders aan te pakken. ‘De manier waarop we ons werk organiseren staat hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. Kijk maar naar de recente arbeidsdeal in de federale regering, die werkgevers én werknemers meer flexibiliteit wil geven.’

Niet meer weg te denken

Advertentie

De coronapandemie en de lockdowns dwongen ons om gedurende lange tijd op een andere manier te werken. ‘We ondervonden dat telewerk een goed alternatief is om files en pendeltijd te vermijden. Tegelijk leerden we ook de nadelen kennen.’

Bedrijven moeten grondig nadenken over wat ze willen bereiken met de aanwezigheid op kantoor.

Lode Godderis
professor arbeidsgeneeskunde

Lode Godderis is ervan overtuigd dat telewerk niet meer zal verdwijnen. ‘Meer nog, de krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat werkgevers niet meer zomaar kunnen bepalen hoe het werk georganiseerd wordt.’

Waarom nog naar kantoor gaan?

Het blijft een complex gegeven. Aan de ene kant staan mensen te springen om terug naar kantoor te gaab. Anderen vragen zich af waarom ze uberhaupt naar kantoor moeten. ‘Er is zeker nood om elkaar terug te zien en opnieuw dat informeel contact te hebben’, weet Lode Godderis. ‘Maar we mogen niet veralgemenen: er zijn ook mensen die er geen behoefte aan hebben.”

‘De uitdaging wordt om duidelijk te maken waarom we mensen terug naar kantoor willen. Bedrijven moeten nadenken over wat ze willen bereiken met de aanwezigheid op kantoor. Hoe kunnen ze ervoor zorgen dat mensen na een meeting gefocust kunnen verderwerken?’

Anders leiding geven

In Canada is er veel te doen rond de ‘I-deals’, waar de I staat voor ‘individueel’. Het idee is dat je individuele afspraken maakt over de manier waarop je je werk organiseert. ‘Het zou leiden tot gelukkigere en meer productieve medewerkers. Zo ver wil ik niet gaan, want hoe krijg je dan hechte teams die goed kunnen samenwerken?’

Telewerk is een middel om ons werk beter te organiseren, niet het doel op zich.

Lode Godderis
professor arbeidsgeneeskunde

Leiderschap wordt een cruciale factor voor succes. ‘Het leidinggevend en organisatorisch talent van managers wordt steeds belangrijker’, weet Godderis. ‘Zij moeten alle individuele voorkeuren samenbrengen en de mensen toch nog als één team laten functioneren. Een grote uitdaging voor hen is zorgen voor een vlotte informatiedoorstroming en een veilige omgeving creëren voor feedback.’

De sterk hiërarchische onderneming lijkt ten dode opgeschreven. ‘Je kan niet anders dan je aanpassen’, aldus Godderis. ‘Als jouw manier van leidinggeven niet in lijn ligt met de realiteit, zal je werknemer uiteindelijk het bedrijf verlaten. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt nu al voor meer verloop, al valt het voorlopig nog mee.’

Een middel, niet het doel

Volgens Godderis moeten we telewerk zien als een middel om ons werk beter te organiseren, niet als doel op zich. ‘Het recente arbeidspact zorgt voor meer flexibiliteit en middelen om ons werk goed te organiseren. Het is cruciaal om het juiste middel in zetten voor het juiste doel. Telewerk is een middel met als doel flexibel en haalbaar werk, maar geen doel op zich.’

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.