Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Thuiswerk of opnieuw naar kantoor? Haast en spoed zijn zelden goed

Bie Van Lishout, organisatiepsychologe

Hoe doorbreek je de kliekjesvorming en polarisering tussen rabiate voorstanders van thuiswerk aan de ene kant en de overtuigde kantoortijgers aan de andere kant? Arbeids- en organisatiepsychologe Bie Van Lishout waarschuwt voor haastwerk, en adviseert bedrijven om nu eerst in alle rust een nieuw kader uit te tekenen.

Is er een groot  risico op kliekjesvorming tussen de telewerkers en de kantoorgangers?

‘Absoluut. Een kliekje is eigenlijk een informele subgroep met een gedeelde interesse en veel onderlinge interactie. Dit hoeft niet altijd negatief te zijn, maar zodra er een soort van wij-zij gevoel ontstaat – bijvoorbeeld kantoorwerkers versus telewerkers – is er duidelijk een negatieve impact op het bedrijf. Ik merk in mijn praktijk dat die tegenstelling nu effectief leeft in het bedrijfsleven.’

Hoe ga je daar als management het best mee om?

‘Dergelijke klieken ontstaan in eerste instantie omdat het voor de medewerkers niet voldoende duidelijk is waarom ze op kantoor worden verwacht of waarom ze thuis mogen werken. Die onduidelijkheid leidt ertoe dat mensen de motivering voor kantoor- of telewerk zelf invullen. Daarbij proberen ze vooral hun eigen standpunt en het eigenbelang kracht bij te zetten. Het is dus een slecht idee om de medewerkers zomaar de vrije keuze te laten. Vergelijk het met afspraken over deeltijds werk: ook daarover is er doorgaans eerst overleg gepleegd. Mocht dat niet het geval zijn, dan zouden er op woensdag wellicht alleen nog lege kantoren te zien zijn.’

Zodra er een wij-zij gevoel ontstaat tussen kantoorwerkers en telewerkers, is er duidelijk een negatieve impact op het bedrijf. Ik merk in mijn praktijk dat die tegenstelling leeft in het bedrijfsleven.

Er waren natuurlijk de coronaregels van de overheid en de angst van sommigen om naar kantoor te gaan. Kan een bedrijf nu nieuwe regels opstellen waarbij alleen het bedrijfsbelang telt?

‘Nee, enkel het belang van het bedrijf hanteren, is zeker geen goede zaak. Het is ook niet meer van deze tijd. Als bedrijf heb je gemeenschappelijke doelstellingen en daarvoor heb je alle werknemers nodig, samenwerking is dus essentieel. Werknemers hebben drie basisbehoeften om zich goed te voelen: autonomie, competentie en verbondenheid. Als organisatie moet je dus op zoek naar de best mogelijke match.’

Is dan nu niet het moment gekomen om - in functie van die match - duidelijke afspraken te maken en zo die kliekjes te doorbreken?

‘We zitten momenteel in een overgangsperiode: we hebben veel geleerd, maar we weten nog niet precies hoe de periode na de pandemie er zal uitzien. Ik zou bedrijven dan ook aanraden om van dit momentum gebruik te maken en rustig na te denken: hoe kunnen we het werk het best organiseren? Nu snel snel beslissen dat iedereen voortaan twee dagen thuis kan werken en de rest van de tijd op kantoor moet zijn, lijkt me geen goed idee. Misschien moeten we eerst samen bekijken wat we dan op kantoor willen gaan doen, en waarom sommige taken beter thuis of op kantoor gedaan worden? Kunnen we de organisatie binnen het team ook eerst eens tegen het licht houden, en pas daarna samen knopen doorhakken?’

Nu snel snel beslissen dat iedereen voortaan twee dagen thuis kan werken en de rest van de tijd op kantoor moet zijn, lijkt me geen goed idee.
Bie Van Lishout
organisatiepsychologe

Is het na twee jaar nog mogelijk om mensen opnieuw rond een gemeenschappelijk project te scharen?

‘Zeker wel, mensen zijn ook lang niet altijd zo gelukkig in die kliekjes. Bedrijven moeten deze kans aangrijpen om zich opnieuw te organiseren, naar plaats en naar tijd, en daar ook duidelijke afspraken aan koppelen. Het is geweldig om tussen 6u ’s ochtends en 10u ’s avonds te kunnen werken, maar dan mag je niet verwachten dat iedereen die hele periode bereikbaar is. Tegelijk gebeuren sommige dingen duidelijk wel beter in teamverband, en ook daarover moet je een consensus vinden. Wanneer bepaalde medewerkers zich daar echt niet in kunnen vinden, dan moeten zij wellicht op zoek naar een andere baan.’

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.