Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Waarom geen enkel bestuursmodel heilig is

Yves Stox, Managing Consultant bij Partena Professional ©Dann

Op 30 maart organiseert Partena Professional een digitale Smart HR Day met als thema: Als het bedrijfsmodel verandert, verandert HR mee. Maar waarom zou een organisatie zijn bestuursmodel radicaal omgooien? En is het niet beter steen per steen te verleggen? ‘Zelfs bij een “no policy” policy zijn duidelijke afspraken cruciaal’, zegt Yves Stox, Managing Consultant bij Partena Professional.

Partena Professional begeleidt bedrijven bij de transformatie van hun HR-beleid en heeft, uit eigen ervaring, een duidelijk beeld van wat dit voor de organisatie betekent.

‘We zijn zelf geëvolueerd naar een collaborative governance organisatie, maar ook daarin heb je veel verschillende modellen en manieren om die uit te bouwen. Soms is het wellicht nodig om echt van bestuursmodel te veranderen, maar vaak is het beter om een aantal interessante ideeën mee te nemen uit verschillende modellen om concrete HR-problemen op te lossen. Welk model je ook kiest, je botst in de praktijk altijd op uitdagingen’, zegt Yves Stox.

Smart HR Day

Als het bedrijfsmodel verandert, verandert HR mee!

Partena Professional nodigt u uit voor de zesde editie van de Smart HR Day op 30 maart van 13u30 tot 16u. Deze editie, die 100 procent digitaal zal verlopen, biedt u een nieuwe visie op human resources door te reflecteren over innovatie in bestuursmodellen.

Meer info en inschrijven

Iedereen geconnecteerd?

Volgens Stox, van opleiding jurist in sociaal recht, is het cruciaal dat je loskomt van de orthodoxie van het ene of het andere model. ‘Stel, je hebt een team en een bonussysteem dat werkt via individuele bonussen. De beste verkoper haalt steevast de hoogste bonus binnen en dat is niet motiverend voor de anderen. Je kan alle anderen ontslaan, je kan je beste verkoper ontslaan, of je kan een andere doelstelling poneren vanuit collaborative governance: wat willen we samen als sales bereiken? Dan bied je een bonus aan op teamniveau of zelfs op het niveau van de onderneming, waarbij iedereen die doelstelling als realistisch, opportuun én uitdagend ziet. Daarnaast kan je nog altijd individueel belonen.’

Net zoals je aandeelhouders beloont via een dividend kan je volgens Yves Stox alle werknemers belonen via een winstpremie die (para)fiscaal interessant is. ‘Door iedereen mee in het bad te trekken, creëer je connectiviteit en dynamiek. Vrijbuiters heb je altijd, maar misschien ondersteunen die de organisatie op een andere manier. Het is bijzonder moeilijk maar noodzakelijk om ervoor te zorgen dat iedereen geconnecteerd is, in welk model je ook zit. Een garage mag de beste verkopers hebben, als de backoffice en mecaniciens half werk leveren, zal die verkoper in de toekomst geen auto’s meer verkopen.’

Vrijheid met spelregels

Sommige werkgevers gaan erg ver in het verlenen van “vrijheid” aan medewerkers. Zelfsturende teams beslissen zelf over projecten, vakantiedagen, salaris en promotie.

Bedrijven herdenken hun HR-aanpak om zich aan te passen aan de veranderende wereld. Welk model ze ook kiezen, het zal altijd moeilijk maar noodzakelijk zijn ervoor te zorgen dat iedereen geconnecteerd blijft.
Yves Stox
Managing Consultant bij Partena Professional

Yves Stox nuanceert: ‘Dat staat redelijk ver af van de realiteit in de doorsnee Vlaamse kmo, maar zelfs die zogenaamde no policy-ondernemingen hebben heldere spelregels nodig. Je kan op twee manieren afspraken maken. Eén: de werkgever bepaalt van bovenuit wat de regels zijn op vlak van onkostenvergoeding, vakantie, telewerk. Twee: je maakt afspraken over hoe een team tot afspraken komt. Als je bij Decathlon meer wil verdienen, zal een board je ondersteunen, maar moet je zelf een mini-businessplan maken om je toekomstig loon te kunnen verantwoorden. Zo neem je zelfs meer verantwoordelijkheid op.’

Creatief kleuren

Yves Stox wijst er fijntjes op dat je altijd rekening moet houden met de Belgische minimumlonen en wettelijke vakantiedagen, vastgelegd op sectorniveau. ‘In mijn ogen is er niets radicaler dan zelfroosteren, waarbij de medewerkers bepalen hoe en wanneer er gewerkt wordt via glijdende uurroosters en waarbij je de verantwoordelijkheid legt bij een team. Het komt erop aan om creatief te kleuren binnen de lijntjes van het Belgische arbeidsrecht dat nu eenmaal stringenter is dan het Angelsaksische.’

Staan organisaties niet vaak onder druk om te snel van bestuursmodel te veranderen? Yves Stox maakt een onderscheid tussen beursgenoteerde en andere ondernemingen. ‘Een transformatie vindt sneller plaats bij een beursgenoteerd bedrijf omdat de aandeelhouders heel erg actief zijn of omdat er snelle CEO-wissels zijn.’

Als je bij Decathlon meer wil verdienen, moet je zelf een mini-businessplan maken om je toekomstig loon te kunnen verantwoorden. Zo neem je meer verantwoordelijkheid op.
Yves Stox
Managing Consultant bij Partena Professional

Ook hier pleit hij voor een winstpremie op bedrijfsniveau. De CEO wordt vaak verloond op basis van aandeeloptieplannen, zo worden zijn belangen afgestemd op die van de aandeelhouders. De boekhoudkundige winst verdeel je dan op een parafiscaal interessante manier aan de werknemers. Zo verklein je de kloof tussen de “risiconemende” aandeelhouders en “risicoaverse” werknemers.’

Dagelijks evalueren

Tot slot zegt Yves Stox dat je de strategische bedrijfsvisie altijd moet koppelen aan het HR-beleid, van rekrutering over coaching tot retentie.

‘Een teamleider werft iemand aan, krijgt ondersteuning van HR en checkt vooraf wat de match is met het team. Die fit is cruciaal. Het collaborative governance model gaat veel flexibeler om met evaluaties. Idealiter evalueer je dagelijks door medewerkers elkaar te laten verbeteren of door extra opleidingskansen aan te bieden. Je kan een opleidingsbudget geven aan een individu of aan het team. Maar opnieuw, moet het volledige bestuursmodel daarvoor op de schop? Neen. Wees creatief om nieuwe wegen te vinden binnen de Belgische arbeidswetgeving. Elke onderneming wil tenslotte hetzelfde: mensen die zelf ondernemen en werk zien.’

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.