Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

'We verplichten niemand om naar kantoor te komen'

Marleen Van Gompel, learning & development manager bij Crelan

De coronamaatregelen maakten in ons land van thuis- en telewerk de norm. Bij Crelan moesten alle 676 medewerkers van de hoofdzetel plots thuiswerken. Iets wat slechts de helft van hen tot dan toe sporadisch deed. Hoe pakte Crelan dit aan?

‘Omdat het cruciaal is dat iedereen zich goed voelt tijdens het thuiswerk en onderling de connectie niet verliest, hebben we tijdens de lockdown via interactieve webinars een leiderschapstraject opgezet voor tachtig van onze managers’, zegt Leen Van Gompel. Zij coördineerde mee dit initiatief als learning & development manager.

Focus

Het traject focuste op drie leiderschapsvaardigheden die nodig zijn om medewerkers vanop afstand aan te sturen: focus, veerkracht en mildheid.

Kijk niet naar hoe lang en wanneer iemand werkt, maar naar het resultaat, de realisaties en de kwaliteit van het werk.
Marleen Van Gompel
learning & development manager bij Crelan

‘Om de focus te behouden, maak je best duidelijke afspraken over doelstellingen en verwachtingen met je medewerkers’, zegt Marleen Van Gompel. ‘Kijk daarbij niet zozeer naar hoe lang en wanneer iemand werkt, maar naar het resultaat, de realisaties en de kwaliteit van het werk. Managers moeten beseffen dat medewerkers ruimte en vrijheid nodig hebben om hun taken in te delen.’

Onzekerheid

‘Sommige managers vreesden controleverlies door het plotse thuiswerk’, zegt Patrick Desaeyer, die als partner bij JDI de coachingsessies voor Crelan organiseerde. ‘Maar eigenlijk komt die angst vooral voort uit onzekerheid. Deze context was voor iedereen nieuw: ook voor de managers.’

‘Onder meer voor mensen met kleine kinderen is thuiswerken op bepaalde tijdstippen niet evident. Cruciaal is dat managers goed blijven communiceren met hun medewerkers en duidelijke verwachtingen stellen.’

Veerkracht

Collega’s die zich zorgen maakten over de impact en de gevolgen van het vele thuiswerk op hun privé- en professionele leven, konden die bekommernissen noteren op een online-lijst. Voor Crelan was die lijst een hulpmiddel om de veerkracht te versterken.

Uit een interne bevraging bleek dat managers en hun teamleden vooral de spontane momenten op de werkvloer misten tijdens het telewerken.
Marleen Van Gompel
learning & development manager bij Crelan

‘Iedereen zag wat er speelt op de virtuele werkvloer. Het resultaat was dat teams vlotter samenwerkten en dat knelpunten snel ontdekt en opgelost werden, zegt Marleen Van Gompel. ‘De online-lijst was ook handig voor managers. De lijst hielp hen bij het coachen van hun medewerkers vanop afstand.’

Ze vindt het ook een goed idee om onder collega’s een virtuele koffiepauze of vrijdagdrink te organiseren. ‘Als je dat niet vastlegt, is de kans groot dat die informele contacten vlug verdwijnen. En het zijn net die initiatieven die de teamgeest versterken en medewerkers dichter bij mekaar brengen. Uit een interne bevraging bleek dat managers en hun teamleden net die spontane momenten misten tijdens het telewerken.’

Nieuwe normaal

Vandaag werken de Crelan-medewerkers in twee groepen op de hoofdzetel. Ze wisselen elkaar af in thuis- en kantoorwerk. ‘We verplichten echter niemand om naar kantoor te komen’, zegt Marleen Van Gompel. ‘Velen kiezen er nog altijd voor om vaak thuis te werken. Het leiderschapstraject blijft dus relevant. Zeker nu medewerkers een nieuwe manier van werken ontdekt hebben die hen best bevalt. Af en toe thuiswerken is goed op weg om het nieuwe normaal te worden.’

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.