Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Wettelijke omkadering cafetariaplan is ontoereikend

Cécile Allebosch, managing consultant Partena Professinal: ‘Het is tijd om uit de achterhaalde stellingenoorlog tussen werkgevers en werknemers te geraken.’ ©Marco Mertens

Op uitnodiging van Partena Professional bogen enkele tientallen ondernemers en hr-professionals zich in de statige Club Van Lotharingen over de grote uitdagingen voor een modern hr-beleid. Het achterophinkende wettelijke kader in ons land bleek daarbij met voorsprong het grootste struikelblok.

Dé topprioriteit voor een modernisering van onze Belgische arbeidsmarkt? Een aangepast wettelijk kader waarmee bedrijven volop kunnen inzetten op flexibele verloning.

De ondernemers en hr-managers op de vierde editie van het Ondernemersparlement van Partena Professional waren duidelijk: bijna 85 procent van hen noemde de ontoereikende wettelijke omkadering van het zogenoemde cafetariaplan de grootste uitdaging voor bedrijven vandaag. Daarmee scoort die flexibele verloning een stuk hoger dan telewerk of de actieve loopbaan, twee andere thema’s die tijdens het Ondernemersparlement prominent aan bod kwamen.

Alexander De Croo, vicepremier: 'We moeten ons buigen over de vraag hoe we werken aantrekkelijker kunnen maken. Meer flexibiliteit kan daar een grote rol spelen.’

Arbeidsrecht opfrissen

Voor het eerst bepaalden de deelnemers zelf vooraf de drie centrale thema’s voor dit Ondernemersparlement. Verrassend genoeg bleken mobiliteit en flexibiliteit hetere hangijzers te zijn dan de alomtegenwoordige digitalisering.

Cécile Allebosch, managing consultant bij Partena Professional, vond dat verrassend, maar was wel tevreden. ‘Het sociale recht zorgt voor de broodnodige omkadering van onze arbeidsrelaties, maar vandaag is het tijd om uit de achterhaalde stellingenoorlog tussen werkgevers en werknemers te raken. De verhoudingen op de werkvloer zijn de voorbije jaren ingrijpend veranderd. Ons arbeidsrecht is toe aan een opfrissing.’

In een krappe arbeidsmarkt is flexibiliteit geen luxe, maar een must. ‘Als we onze werknemers geen loonpakket op maat kunnen aanbieden, dan vertrekken ze gewoon’, klonk het aan vele tafels.

De verhoudingen op de werkvloer zijn de voorbije jaren ingrijpend veranderd. Ons arbeidsrecht is toe aan een opfrissing.
Cécile Allebosch
managing consultant Partena Professional

Aangepast cafetariaplan

In zijn inleidende toespraak pleitte ook vicepremier Alexander De Croo voor veel meer flexibiliteit op onze arbeidsmarkt. ‘Menselijk kapitaal is onze enige grondstof in België, en we benutten die vandaag nog veel te weinig. We moeten ons buigen over de vraag hoe we werken aantrekkelijker kunnen maken. En meer flexibiliteit kan daar een grote rol spelen.’

Hoe belangrijk flexibele verloning wel geworden is, bleek ook uit een rondvraag van Partena Professional bij een aantal klanten. 9 procent biedt vandaag een vorm van flexibele verloning aan zijn medewerkers. Toch wil een op de drie het loonpakket optimaliseren. ‘Maar’, zo benadrukte Cécile Allebosch, ‘het wettelijke kader voldoet niet voor een modern cafetariaplan dat aangepast is aan de verwachtingen van de nieuwe generatie werknemers.’

Denis Van de Wiele, head of comp & ben Befimmo: 'We moeten werk maken van flexibilisering. Als werkgever vragen we ook heel veel flexibiliteit van onze werknemers. We kunnen niet achterblijven.’

Meer vrijheid voor bedrijven

Denis Van de Wiele, head of compensation & benefits bij Befimmo, bevestigde dat. ‘Wij werken vandaag volop aan een nieuw en flexibeler verloningssysteem dat vanaf 1 januari in werking treedt. Maar het wetgevend kader blijkt daarbij soms een handicap. Nu, ik vind dat we gewoon verplicht zijn om werk te maken van die flexibilisering: als werkgever vragen we ook heel veel flexibiliteit van onze werknemers, we kunnen dus zelf niet achterblijven.’

Die vaststelling werd ook aan de andere tafels gedeeld. Sommige deelnemers willen nog een stuk verder gaan. ‘We hangen vandaag vast aan honderden paritaire comités, die allemaal hun eigen normen en regels hebben. Zou het niet veel slimmer zijn als we een algemeen geldend minimumloon vastleggen en bedrijven de vrijheid geven om de invulling van het loonpakket volledig op ondernemingsniveau te bepalen?’

Die vraag kon op heel wat bijval rekenen onder de aanwezigen. Ook al zal het zo’n vaart wellicht niet lopen, toch moet er iets gebeuren. Daar lijkt zowat iedereen intussen wel van overtuigd.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.