Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Wie helpt kmo’s geld te besparen?

Waar geven ze te veel geld aan uit? Hoe kunnen ze besparen op bepaalde kosten zonder kwaliteit te verliezen? Het zijn vragen waar veel kmo-bedrijfsleiders mee rondlopen. Een eenduidig antwoord is er niet.

Kmo’s worden weleens de ruggengraat van onze economie genoemd. Ondanks hun belangrijke rol worden ze vaak geconfronteerd met een tekort aan strategische middelen binnen de eigen onderneming, wat hen op termijn parten kan spelen.

‘Een bepaalde kostenpost zal voor de ene kmo nodig en waardevol zijn en voor een andere net niet’, zegt Stefanie De Bruyckere, lector aan de opleiding Financieel Management van HOGENT. ‘Om te weten of een kostenplaats te hoog is, moet je inzicht krijgen in het hele plaatje en in de meerwaarde die het een organisatie oplevert. Pas als je dat inzicht hebt, kan je er mee aan de slag.’

Advertentie

Een goed inzicht hebben in de financiële gezondheid is voor ondernemingen cruciaal om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen en concurrentieel te blijven. Maar het is ook complexe materie, waar kmo’s niet altijd de expertise voor in huis hebben.

Accountant kan meer dan je denkt

Daarom is dialoog met een raadgever, zoals een externe accountant, waardevol. De Bruyckere deed onderzoek naar de rol van externe accountants als dienstverleners voor kmo’s. ‘Kleine ondernemingen missen intern soms expertise om bepaalde cijfers te analyseren. Zij zullen dus vaker beroep doen op externe accountants. Die geven door hun objectieve bril een frisse blik op de cijfers en de gang van zaken.’

De rol van een accountant wordt vrij traditioneel bekeken: facturen verwerken, jaarrekeningen opstellen, fiscale verplichtingen. Maar er zit veel meer onder het wateroppervlak.

Stefanie De Bruyckere
lector Financieel Management HOGENT

Dat klinkt allemaal erg logisch. Toch maken kmo’s er nog weinig gebruik van, blijkt uit het onderzoek. ‘De rol van een accountant wordt nog vrij traditioneel bekeken’, merkt De Bruyckere. ‘Zijn rol wordt nog teveel gezien in het topje van de ijsberg: facturen verwerken, jaarrekeningen opstellen, fiscale verplichtingen. Maar er zit nog veel meer onder het wateroppervlak.’

Externe accountants zijn dienstverleners, zeker voor kleinere ondernemingen. ‘Ze hebben de knowhow en expertise om aanvullend bedrijfsadvies te geven. Eigenlijk vervullen ze een sleutelrol in Belgische kmo-landschap.’

Businessplan

Een eerste belangrijke mijlpaal voor een onderneming is de opstart. Starters worden aangemoedigd om een businessplan te ontwikkelen. Daar vooraf heel grondig over reflecteren, is een belangrijke sleutel tot succes. ‘Uit onze onderzoeksresultaten blijkt dat een kwaliteitsvol businessplan een startende ondernemer het eerste jaar echt helpt om cruciale indicatoren op te volgen en beslissingen te nemen’, aldus De Bruyckere.

Externe accountants kunnen daarin een stevig handje helpen. Ook na de opstartfase biedt de samenwerking tussen een accountant en een kmo meerwaarde. ‘Op voorwaarde dat er wederzijds begrip is’, benadrukt de onderzoekster.

Juiste vragen

‘Een accountant en een ondernemer moeten elkaar in hun samenwerking heel goed begrijpen. Enerzijds is een basiskennis van boekhouding en fiscaliteit bij de zaakvoerder nodig, zodat hij de juiste vragen kan stellen en constructief in dialoog kan gaan met zijn raadgever. Anderzijds moet de accountant de persoonlijke visie van de ondernemer ook goed begrijpen.  Alleen zo kunnen ze hun gemeenschappelijke doel bereiken: het voortbestaan van de onderneming en de financiële gezondheid waarborgen.’ Als de objectieve blik van een externe raadgever goed gematcht wordt, kan de ondernemer met objectieve argumenten beslissingen nemen. ‘Het gaat over een constructieve dialoog. Uiteindelijk is en blijft het natuurlijk de rol van de kmo-zaakvoerder om de financiële keuzes te maken.’

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.