Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Artificiële intelligentie kan kmo’s helpen te besparen op hun energiefactuur’

Frederik Leempoels, productmanager MINT bij Phoenix Contact ©Phoenix Contact

Artificiële intelligentie speelt een sleutelrol in de transitie naar groene energie. Ze heeft uiteraard een grote impact op de netbeheerder en op de stroomproducenten, maar vraagt tegelijk grote aanpassingen van bedrijven. Ook achter de meter moet vraag en aanbod immers zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd. Phoenix Contact speelt daarop in met MINT, een revolutionair en volledig AI-gedreven energiemanagementsysteem.

‘We staan voor een gigantische omwenteling en de rol van artificiële intelligentie valt niet te overschatten’, klinkt het bij Thomas Polfliet, huidig business relation manager bij VITO/Energyville en toekomstig CEO van de VITO spin-off Charge42. Deze wil AI-technologie in de markt zetten voor energiemanagementsystemen zoals MINT.  

Het potentieel van AI zit volgens Polfliet niet alleen in nagelnieuwe technologie als machine learning of natural language processing. Ook de reusachtige hoeveelheden data waarop we een beroep kunnen doen, openen nieuwe mogelijkheden. ‘AI wordt al volop ingezet om de energietransitie te versnellen. Op systeemniveau helpen data en wiskunde ons om te leren waar we het elektriciteitsnet precies moeten versterken. Maar ook op het niveau van industrieterreinen, bedrijven en gezinnen wordt AI volop ingezet. Bijvoorbeeld om geautomatiseerd advies te kunnen verlenen over investeringen in hernieuwbare energie of energie-efficiëntie.’

Advertentie

Door lokale vraag en groene productie van energie te voorspellen, kunnen vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd en kunnen bedrijven op een goedkope en milieuvriendelijke manier in hun vraag naar energie voorzien.

Thomas Polfliet
CEO Charge-42

‘Last but not least worden AI-technieken ingezet om de energiestromen op bedrijventerreinen zo goedkoop en veilig mogelijk te laten stromen. Door lokale vraag en groene productie van energie te voorspellen, kunnen vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd en kunnen bedrijven op goedkope en milieuvriendelijke manier in hun vraag naar energie voorzien.’

Achter de meter

‘Bedrijven zullen in de toekomst hun energieverbruik zelf beter moeten beheren in functie van het aanbod in plaats van de vraag’, weet Frederik Leempoels, productmanager MINT bij Phoenix Contact.

‘Dat kan bijvoorbeeld door in lokale groene energieproductie te voorzien (denk aan zonnepanelen, windmolens of de installatie van batterijen om energie op te slaan). Maar ook wanneer een investering als deze niet mogelijk is kan je ook inspelen op de beschikbare energie van het elektriciteitsnet door gebruik te maken van variabele energieprijscontracten die goedkope tarieven hanteren op het ogenblik dat veel (groene) energie voorradig is, bv afkomstig van de windmolens in de Noordzee.

‘Met intelligente AI-systemen zullen bedrijven hun vraag naar energie zelf kunnen aanpassen en uitstellen. Bijvoorbeeld op basis van de weersomstandigheden, nettarieven, maar net zo goed in functie van het verwachte aantal aanwezigen op de werkvloer, productiepieken, of meer of minder elektrische wagens die moeten worden opgeladen.’

'Bij Phoenix Contact draaien we de vraagpiramide voor energie helemaal om. We zorgen eerst dat we een duidelijk beeld hebben van de beschikbare energie en spreiden de energievraag in functie van het aanbod. Steeds met de balans op het (lokale) net en het comfort van de eindgebruiker voor ogen'.

We draaien de vraagpiramide voor energie helemaal om: eerst zorgen we voor een duidelijk beeld van de beschikbare energie, daarna spreiden we de energievraag in functie van het aanbod.

Frederik Leempoels
productmanager MINT bij Phoenix Contact

Het slimme energiemanagementsysteem MINT van Phoenix Contact focust vooral op de oplossing van complexe energievraagstukken op bedrijfsniveau. ‘Daarbij is het niet zozeer de grootte van het stroomverbruik, maar wel de complexiteit van de bedrijfsprocessen die van belang is. Met onze technologie helpen we bedrijven vooral om de noodzakelijke match te maken tussen de energietransitie, en de bestaande setting en bedrijfsfaciliteiten. Dat kan gaan van een relatief klein elektrisch bedrijfswagenpark van veertig voertuigen in een kmo met complexe energieprocessen tot bedrijven met een zware installatie van +100 Megawatt, dat is min of meer het vermogen van 30 gezinnen.’

Kostenstructuur

Vaak verhoogt onwetendheid de drempel voor kmo’s die werk willen maken van de energietransitie. Ondertussen neemt de druk toe, onder meer door nieuwe regelgeving. Waardoor er in sneltempo verschillende systemen naast elkaar beginnen groeien

‘Veel bedrijven zijn dan ook op zoek naar een technologische oplossing om al die systemen naadloos met elkaar te integreren. Naast een goede afstemming van vraag en aanbod zorgt MINT voor een naadloze integratie met de legacy hard en software’

‘Bovendien kunnen heel wat kmo’s nog niet echt vatten wat de impact van die transitie op hun kostenstructuur zal zijn’, onderstreept Thomas Polfliet. ‘Dagelijks enkele tientallen elektrische wagens opladen op het werk zal de stroomfactuur de hoogte injagen. Maar dit zal tegelijk de kosten van de tankkaarten drukken. Inzicht in de business case van “AI enhanced energy management” is daarbij cruciaal.  Ook hier kan AI helpen om de noodzakelijke omslag sneller te maken.’

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.