Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Duurzaamheidsrapportering wordt op termijn even belangrijk als financiële rapportering’

©Phoenix Contact

De nieuwe Europese regelgeving zal de komende jaren almaar meer invloed hebben op de duurzaamheidsstrategie van bedrijven. ‘Dat zal ook het geval zijn voor kleinere ondernemingen, die niet aan de rapporteringsverplichtingen moeten voldoen die de Europese green deal oplegt’, zegt Johan Thiers, general manager Sustainability bij KBC.

De verregaande impact van de green deal op bedrijven de komende jaren valt amper te overschatten. In eerste instantie gaat het dan om de vergroening en verduurzaming van allerlei bedrijfsprocessen – denk aan het energiegebruik of de CO2-uitstoot, maar bedrijven zullen ook verplicht worden tot een veel grotere transparantie.

‘De nieuwe en verregaande rapporteringsverplichtingen die de EU in het kader van de green deal oplegt, zitten vervat in de zogenaamde CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)’, zegt Johan Thiers.

Advertentie

‘Op dit moment zijn het uitsluitend de grootste beursgenoteerde bedrijven en financiële instellingen die uitgebreid over hun duurzaamheidsstrategie en -doelstellingen moeten rapporteren. Daar komen de volgende jaren in verschillende fasen stelselmatig bedrijven bij: finaal zal het in ons land over zowat drieduizend bedrijven gaan, in Europa zal dat aantal oplopen tot minstens 50.000 ondernemingen.’

Cruciaal is dat die bedrijven bijvoorbeeld hun volledige ecologische voetafdruk op de samenleving gedetailleerd in kaart zullen moeten brengen, inclusief de volledige waardenketen bij hun toeleveranciers.

Afhankelijk van de sector en het bedrijf kan de nieuwe rapporteringsverplichting oplopen tot zo’n duizend te rapporteren datapunten.

Johan Thiers
general manager Sustainability bij KBC

‘Afhankelijk van de sector en het bedrijf kan de nieuwe rapporteringsverplichting oplopen tot zo’n duizend te rapporteren datapunten', aldus Thiers. ‘Bedrijven zullen dan in grote mate afhankelijk zijn van de informatie die ze aangeleverd krijgen door hun klanten en leveranciers.’

Scope 1, 2 of 3

Met het oog op een correcte berekening van de ecologische voetafdruk, wordt een goed inzicht in de uitstoot van broeikasgassen almaar belangrijker. Het Greenhouse Gas Protocol – wereldwijd het meest gebruikte protocol om de uitstoot van broeikasgassen te berekenen – hanteert daarbij een drietal scopes.

‘Scope 1 omvat de eigen, directe uitstoot,’ weet Frederik Leempoels, Productmanager MINT energie management bij Phoenix Contact. ‘Bijvoorbeeld door de eigen gebouwen of de eigen vervoersactiviteiten te vergroenen. Bij scope 2 gaat het om de indirecte uitstoot, bijvoorbeeld door opwekking van ingekochte en verbruikte elektriciteit.

Scope 3 omvat ook de indirecte uitstoot, maar dan veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten van andere organisaties die bijvoorbeeld in de supply chain van je bedrijf zitten.

‘Bij Phoenix Contact kunnen wij bedrijven op verschillende niveaus helpen om te voldoen aan die nieuwe verplichtingen. Tegelijk zal de transparantie van onze eigen producten onze klanten helpen bij hun eigen langetermijnrapportering (scope3). Waarbij MINT  bedrijven op weg zet met een aantal directe maatregelen om de eigen ecologische voetafdruk te verminderen, zoals de elektrificatie van het wagenpark, als met data die op langere termijn van belang zijn voor hun duurzaamheidsrapportering (scope 1&2),’ vertelt Leempoels.

Supermarktketen

‘Neem het voorbeeld van een supermarktketen: die zal niet alleen moeten rapporteren over het eigen energieverbruik, maar net zo goed over de ecologische voetafdruk van alles wat er in de rekken ligt. Dat impliceert dat alle (kleine) toeleveranciers in staat moeten zijn om, onder andere, de CO2-voetafdruk van hun producten te rapporteren aan die supermarktketen. Bovendien zal deze CSRD-rapportering, net zoals de financiële rapportering, door een auditor moeten worden gecontroleerd. De impact van de nieuwe Europese regelgeving op het Belgische bedrijfsleven zal dus veel verder reiken dan de drieduizend bedrijven die binnen enkele jaren zelf zo’n CSRD-rapport moeten kunnen voorleggen.’

‘Met onze oplossingen helpen wij bedrijven op verschillende niveaus om te voldoen aan die nieuwe verplichtingen‘ zegt Frederik Leempoels, Productmanager MINT Integrated Energy Management bij Phoenix Contact.

‘In eerste instantie gaat het natuurlijk om een aantal directe maatregelen die de eigen ecologische voetafdruk verminderen. Denk aan de elektrificering van het wagenpark, de vermindering van het energieverbruik of de impact van allerlei aankopen en investeringen. Daarbij geven wij voor elk product dat we aanbieden ook al de volledige CO2-voetafdruk mee, zodat onze klanten die data ook zelf kunnen opnemen in hun rapportering.”

Bewustwording

‘De Europese CSRD-rapporteringsverplichting zal op termijn tot een omschakeling in de bedrijfsvoering leiden, waarbij duurzaamheid integraal deel wordt van de bedrijfsstrategie en de rapportering‘, verwacht Johan Thiers.

Op dit moment zijn vooral de grotere bedrijven al actief op zoek naar oplossingen om de eigen directe impact te verminderen. Op termijn verwachten we dat de nieuwe rapporteringsverplichting een steeds grotere rol zal spelen.

Frederik Leempoels
roductmanager MINT energie management bij Phoenix Contact

‘Beide zullen elkaar ook beïnvloeden. In 2023 is die toekomstige rapporteringsverplichting voor het gros van de bedrijven nog een relatief kleine drijfveer om de duurzaamheidsstrategie aan te scherpen. Maar de bewustwording over de concrete gevolgen groeit. Men moet beseffen dat er, met het oog op een goed geïntegreerd duurzaamheidsrapport, sowieso eerst werk gemaakt moet worden van een echt duurzame bedrijfsvoering.’

Frederik Leempoels zit op dezelfde golflengte: ‘Op dit moment zijn vooral de grotere bedrijven al actief op zoek naar oplossingen om de eigen directe impact te verminderen. Op termijn verwachten we evenwel dat de nieuwe rapporteringsverplichting een steeds grotere rol zal spelen. Daar proberen wij vandaag in de contacten met onze klanten dan ook al zoveel mogelijk op te anticiperen, en hen hierin ook te informeren met de kennis die we uitgebouwd hebben doorheen de jaren.’

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.