Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Sectorkoppeling versnelt de energietransitie op bedrijfsniveau

©Phoenix Contact

De energietransitie is een noodzaak, daar zijn de meeste bedrijven al lang van overtuigd. Een stuk problematischer is de concrete aanpak. Van zonnepanelen over een batterij tot elektrische laadpalen: hoe kan je al die productie-assets en technologie naadloos aan elkaar koppelen en probleemloos met elkaar laten ‘praten’? Het antwoord heet sectorkoppeling.

‘Doorgaans betekent het dat de traditionele scheiding van de energiesectoren van elektriciteit, verwarming en koeling, transport en industrieel verbruik vervangen wordt door een geconnecteerde aanpak.. In het verleden werd het energie-aanbod op de vraag afgestemd, met verschillende componenten die los van elkaar staan. Het groeiende aandeel van hernieuwbare energie in de energiemix maakt dat een stuk lastiger’, vertelt Frederik Leempoels, productmanager MINT bij Phoenix Contact.

‘Hernieuwbare energie kan je niet zomaar sturen. Het komt eropaan het beschikbare energie-aanbod op microniveau volledig in synergie te laten werken. Je moet traditionele energiebronnen combineren met nieuwe bronnen van groene stroom, maar denk ook aan nieuwe technologie die nog minder aanwezig zijn op de markt, zoals waterstof.’

Advertentie

Op bedrijfsniveau moet je vaak een complexe puzzel leggen en dat schrikt nogal wat bedrijven af, weet Leempoels. ‘Stel dat een uit de kluiten gewassen kmo zijn wagenpark volledig wil elektrificeren. Daarvoor heeft het pakweg honderd laadpalen nodig. Naast de klassieke grijze netstroom doet het een beroep op lokaal opgewekte energie van zonnepanelen, in sommige gevallen zelfs een eigen windmolen. Om die groene stroom op te kunnen slaan wanneer ze niet onmiddellijk verbruikt kan worden, komt er doorgaans een batterij-installatie bovenop.'

'Vaak werkt die technologie nog niet slim met elkaar samen. Dankzij ons slimme energiemanagementsysteem MINT kan je al die assetsaan elkaar koppelen en probleemloos met elkaar laten communiceren. Zo kunnen bedrijven perfect bij verschillende leveranciers of producenten aankloppen en hun installaties en systemen met elkaar verbinden. Ze kunnen een nieuw gebouw of een extra productie-eenheid probleemloos integreren in het bestaande systeem.’

Vraag en aanbod in balans

Meer synergie en minder complexiteit, dat klinkt aanlokkelijk, maar hoe zit het met het financiële plaatje en met de return on investment? ‘De initiële investeringskosten voor dit soort nieuwe, groene technologie ligt sowieso behoorlijk hoog. Net daarom is het interessant om alles optimaal aan elkaar te koppelen, zodat je vraag en aanbod perfect op elkaar kan afstemmen.’

Dankzij sectorkoppeling kan je bestaande en nieuwe energiesystemen naadloos op elkaar aansluiten.

Frederik Leempoels
productmanager MINT bij Phoenix Contact

‘Stel dat je op een bepaald moment een groot aanbod aan hernieuwbare energie hebt, dan is het logisch om die energie deels op te slaan. Maar wanneer kan je die opgeslagen energie best inzetten? Dat is ook afhankelijk van de prijs die je betaalt voor de grijze energie die van het elektriciteitsnet komt. Net door te investeren in een slimme communicatiestructuur tussen al die bronnen en systemen, zal de return on investment meteen een pak hoger liggen.'

'Vraag en aanbod moet je op elk moment van de dag zoveel mogelijk in balans brengen. Zo kan je lokaal geproduceerde energie niet alleen op de meest optimale momenten inzetten, maar eventueel ook afleveren aan andere partijen of sectoren wanneer dat opportuun is.’

Het MINT-systeem wordt opgebouwd en gepersonaliseerd in functie van de complexiteit van het domein waarvoor het wordt ingezet. ‘Elke situatie is uniek, overal vind je andere energienoden, andere merken (laadpalen, omvormers,...), een verschillend energie-aanbod, noem maar op. Al die systemen en parameters maken de energietransitie erg complex. Sectorkoppeling is erop gericht alles naadloos in elkaar te laten overvloeien, zonder van nul te moeten herbeginnen.’

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.