Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Wij helpen bedrijven te groeien tot grote spelers'

Michel Casselman, algemeen manager PMV: ‘Private partijen zijn niet altijd bereid projecten te financieren, bijvoorbeeld omdat de ontwikkelingskosten te hoog zijn of omdat het langer duurt voor er een return zal zijn. Wij kunnen dat wel.’

De Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) staat als doe- en durfbedrijf ondernemers bij met financiële middelen, begeleiding en expertise. ‘De geschiedenis leert dat een belangrijke innovatie niet altijd de nodige middelen vindt. Wij willen dat faciliteren’, zegt algemeen manager Michel Casselman.

‘Wij financieren projecten die anders moeilijk geld vinden. Zo dragen we bij aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling van Vlaanderen’, duidt Michel Casselman het opzet van de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV). ‘Die maatschappelijke rol is wat ons bijzonder maakt. Maar we zijn in de eerste plaats een investeringsmaatschappij. Dat betekent dat we financiering ter beschikking stellen en uitstappen met winst.’

Wie is Michel Casselman?

Voor Michel Casseman het roer overnam van PMV was hij Partner bij AeroManS, een beheerder van private equity-investeringen in luchtvaartmaterieel. Bij Petercam, waar hij 13 jaar werkte in verschillende functies, interesseerde hij zich sterk voor hernieuwbare energie.

Casselman is van opleiding werktuigkundig ingenieur en master in de toegepaste economische wetenschappen.

Concreet investeert PMV in bedrijven, infrastructuur en vastgoed en dat met middelen van zijn enige aandeelhouder, het Vlaamse gewest, aangevuld met private middelen. Casselman: ‘Wat ons nog onderscheidt, is het arsenaal aan financieringsmogelijkheden waarover we beschikken. We kunnen in het kapitaal deelnemen, waarborgen geven of achtergestelde leningen verstrekken. Voor alle financieringsproblemen hebben wij mogelijke oplossingen. Het doel is bedrijven te helpen groeien tot grote internationale spelers.’

Waarom is PMV daarvoor nodig?

‘Er zijn een aantal risico’s waar moeilijk geld voor te vinden is. Start-ups bijvoorbeeld vinden niet altijd het nodige kapitaal. Vandaag is er wel al meer zaaikapitaal voorhanden. Dat is een goede evolutie. Tegelijk is het door de digitalisering makkelijker geworden een onderneming te starten. Dat maakt dat de vraag naar kapitaal ook groter is. Private partijen zijn niet altijd bereid projecten te financieren, bijvoorbeeld omdat de ontwikkelingskosten te hoog zijn of omdat het langer duurt voor er een return zal zijn. Wij kunnen dat wel.’

Welke type bedrijven kunnen bij jullie terecht?

‘We financieren vaak start-ups en groeiende bedrijven, de zogenaamde scale-ups. Maar we investeren ook in familiebedrijven die bijvoorbeeld een opportuniteit zien voor een overname. Als een bank die maar voor een deel wil financieren, kunnen wij in de bres springen. Wat de meeste bedrijven waarin we investeren gemeen hebben, is dat ze zeer creatief en innovatief zijn. Bijna 15 procent van onze portefeuille bestaat bijvoorbeeld uit biotech. Maar we zitten ook in een bedrijf dat zacht hout na bewerking met natuurlijke grondstoffen de eigenschappen geeft van tropisch hardhout, in 3D-printing, drones,… en tal van andere sectoren van de toekomst.’

We hebben vijfhonderd coronaleningen toegezegd in nieuwe en bestaande dossiers. Met die achtergestelde leningen hebben we geholpen dringende liquiditeitsproblemen op te vangen.
Michel Casselman
algemeen manager PMV

Welke meerwaarde bieden jullie die bedrijven?

‘We hebben meer te bieden dan geld alleen. We kunnen helpen een netwerk uit te bouwen, klanten te vinden of partnerschappen te sluiten. We helpen ook met strategische vraagstukken. Daarnaast beschikken we ook over heel wat kennis van bepaalde sectoren. Bij ons komen heel wat dossiers voorbij. Daardoor kennen we de markten, bijvoorbeeld hoe de marges verwacht worden te evolueren. Dat kan interessant zijn voor een ondernemer die vooral met zijn eigen product bezig is. We bestaan ruim twintig jaar en beheren een investeringsportefeuille van 1,1 miljard euro. We hebben dus al een pak ervaring opgebouwd.’

PMV in cijfers
  • 135 werknemers
  • Geïnvesteerd vermogen: 1.111,7 miljoen euro
  • Investeringsbedrag 2020 (leningen, kapitaal en fondsen): 287,2 miljoen euro
  • Geconsolideerd nettoresultaat: 41,6 miljoen euro
  • Geadviseerd en beheerd vermogen: 1.492,3 miljoen euro

Wat bepaalt of jullie succesvol zijn of niet?

‘Onze raad van bestuur bepaalt onze doelstellingen. Dat gaat over het behalen van een bepaald rendement, in hoeveel dossiers we moeten investeren, en in welk type dossiers. Halen we die doelstellingen altijd allemaal? Neen, natuurlijk niet. Anders zouden ze wellicht niet ambitieus genoeg zijn (lacht). Er kan al eens een dossier fout lopen. Dat is eigen aan wat we doen. Maar onze successen compenseren de mislukkingen ruimschoots. Doorheen de jaren halen we onze doelen zo zeker wel.’

Bedrijven zetten steeds meer in op duurzaamheid. Geldt dat ook voor PMV?

‘Van bij onze oprichting is onze missie bij te dragen aan de maatschappelijke ontwikkeling van Vlaanderen en de versterking van het economisch weefsel. In die zin zijn we altijd met duurzaamheid bezig geweest. Maar het klopt dat ook bij ons de aandacht voor dit thema is toegenomen. Sinds enkele jaren werken we bijvoorbeeld met de Sustainable Development Goals, de ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Zo kunnen we dossier per dossier aangeven hoe we bijdragen aan die doelen. Duurzaamheid is dus absoluut niet nieuw voor ons, maar het is wel belangrijker geworden.’

Michel Casselman, algemeen manager PMV: ‘We bestaan ruim twintig jaar en beheren een investeringsportefeuille van 1,1 miljard euro. We hebben een pak ervaring opgebouwd.’

Speelt PMV ook een rol tijdens een crisis zoals vandaag?

‘We hebben vijfhonderd coronaleningen toegezegd in nieuwe en bestaande dossiers. Met die achtergestelde leningen op drie jaar hebben we geholpen dringende liquiditeitsproblemen op te vangen. Nu zijn we bezig met een welvaartsfonds waar we in discussie zijn met verschillende partijen om te participeren. Daarmee willen we de solvabiliteit van bedrijven helpen op orde te brengen. Daarbij gaan we wel kijken of die bedrijven gezond waren voor de crisis uitbrak. Als dat niet het geval was, zal vers kapitaal nu ook niet helpen.'

Bewijst de coronacrisis dat er altijd een PMV nodig zal zijn?

‘Innovatie financieren is moeilijk. Overal trouwens. Want vergis u niet, ook in de Verenigde Staten speelt de overheid daarbij een grote rol. Zonder het ministerie van Defensie was er misschien nooit sprake van Google. De geschiedenis leert dat belangrijke innovatie niet altijd de nodige middelen vindt. Wij willen dat faciliteren.’

‘Kijk, soms vechten investeerders om op de eerste rij te mogen zitten. Wij nemen dan plaats ergens midden in de zaal. Maar als er een crisis uitbreekt, loopt die eerste helft van de zaal leeg. Dan blijkt dat wij plots toch op de eerste rij zitten. Wij zijn er altijd. Die continuïteit is belangrijk voor een economie.'

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.