Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘EV’s plaatsen een turbo op de vergroening van het wegvervoer’

Personenwagens produceren meer dan 60% van de totale broeikasgasuitstoot van het wegvervoer in Europa. Wie elektrisch rijdt en groen oplaadt, kan deze emissies sterk verminderen. Dat moet zelfs: vanaf 2035 mogen nieuwe auto’s in Europa geen broeikasgassen meer uitstoten. In 2026 worden bedrijfswagens met verbrandingsmotor fiscaal afgestraft. Maar EV-rijden vergt een mentaliteitswijziging van de Belgen. ‘Auto's kunnen vandaag een deel van de oplossing zijn’, beklemtoont Lies Eeckman, Managing Director bij Polestar Belgium.

Bijna de helft van onze landgenoten (48%) is vandaag klaar om over te schakelen op elektrische mobiliteit. Dat blijkt uit een recente bevraging bij meer dan tweeduizend Belgen uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Profacts in opdracht van Polestar. De respondenten geven duidelijke argumenten waarom ze de overstap naar elektrische wagens (EV’s) belangrijk vinden.  

De meerderheid (56%) wil naar EV switchen omwille van duurzaamheid. ‘Elektrische auto’s tonen de weg naar een emissieneutrale mobiliteit’, vertelt Lies Eeckman, Managing Director bij Polestar Belgium. ‘Wij streven als autobouwer over de hele productielijn naar een nuluitstoot. Daarom communiceren wij als pionier binnen de sector openlijk over de milieu-impact van elke wagen tijdens zijn volledige levensduur: van de winning van grondstoffen, naar de productie, het gebruik tot en met de recyclage.’  

Overstappen op volledig elektrische wagens is dé snelste manier om onze uitstoot terug te dringen.
Jochen De Smet
Voorzitter EV Belgium

Belastingvermindering 

‘Overstappen op volledig elektrische wagens is dé snelste manier om wereldwijd de uitstoot terug te dringen’, bevestigt ook Jochen De Smet, voorzitter van EV Belgium, de federatie voor elektrische mobiliteit. Naast vervoer zijn de twee andere grootste uitstoters gebouwen en de industrie. Maar het duurt nog jaren voordat huizen en fabrieken via beleidsaanpassingen en ingrepen aangepakt kunnen worden, klinkt het.  

18 procent van de Belgen vindt de kostprijs een belangrijk argument om te switchen naar elektrisch rijden. ‘Vanaf 2026 zijn enkel nog 100 procent elektrische firmawagens fiscaal aftrekbaar’, zegt Lies Eeckman. ‘Aangezien meer dan zestig procent van de verkochte auto’s in ons land firmawagens zijn, zal dit de overgang helpen versnellen. ‘Particulieren die een laadpunt installeren, krijgen daar evenzeer een belastingvermindering voor’, vult Jochen De Smet aan. 

Zonnestroom 

Lies Eeckman benadrukt ook dat de kostprijs van een elektrische wagen over zijn volledige levenscyclus (tco) bekeken moet worden. Als we het effect van de brandstofkeuze per honderd gereden kilometer berekenen, kost thuisladen gemiddeld 5,1€, terwijl traditionele benzine 10,8€ en diesel 9,8 € / 100km kost. ‘Zelfs met de stijging van de elektriciteitsprijs, is elektrisch opladen het meest interessant. Elke laadbeurt kost zowat de helft in vergelijking met diesel of benzine.’ 

Ook Jochen De Smet meent dat mensen en bedrijven die zonnepanelen (of eigen hernieuwbare energie) inzetten voor de stroom van hun laadpalen zowel de meest duurzame als kostenefficiënte oplossing in handen hebben. ‘Wie zijn elektrische wagen met zonnestroom oplaadt, wint zowel op vlak van duurzaamheid als financieel. In dat opzicht zal elektriciteit de komende jaren altijd goedkoper blijven dan fossiele brandstoffen.’ 

Wie al het meest elektrische kilometers gereden heeft, is in de praktijk het meest positief rond EV-mobiliteit.
Lies Eeckman
Managing Director bij Polestar Belgium

Tussen de oren 

Uit de bevraging blijkt ook dat iets minder dan 40 procent van de mensen zich geremd voelt om de switch naar een EV te maken omwille van een aantal barrières. Eén daarvan is range anxiety: de vrees dat de wagen onvoldoende energie heeft opgeslagen om de bestemming te bereiken of tot aan de dichtstbijzijnde laadpaal te geraken. 

‘Dat is vooral een psychologisch probleem’, meent Eeckman. ‘Twee derde van de Belgen legt gemiddeld 40 kilometer per dag af om naar het werk te gaan. Zelfs een EV met een halfvolle batterij is voor die afstand meer dan voldoende.’ Ook Jochen De Smet deelt die mening: ‘Ik rij zelf drie jaar elektrisch en ben nog nergens gestrand zonder stroom. Het ergste dat mij is overgekomen? Ik heb ooit eens een kwartier moeten wachten aan een snellader op vakantie.’ 

Laadinfrastructuur 

Ook om een laadpaal te vinden moeten mensen niet echt lang zoeken. België telt momenteel bijna zeventienduizend openbare laadpunten. En dat aantal neemt aan sneltempo nog verder toe. Dat is zeker nodig, want EV Belgium schat dat tegen 2030 tot twee miljoen elektrische wagens op de Belgische wegen zullen rijden. 

‘Wij verwachten niet meteen dat dit tot problemen zal leiden’, zegt Jochen De Smet. De meeste mensen gebruiken immers laadpalen thuis of op het werk. En die worden ofwel door henzelf ofwel door het bedrijf gefinancierd. Ongeveer de rest van de laadsessies gebeurt op het (semi) publieke domein. ‘We hebben de komende jaren zeker nog een evenwichtige en functionele spreiding van die extra capaciteit nodig’, benadrukt Eeckman. ‘Bedrijven en winkels die hun oplaadpunten openstellen, kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Daarnaast is er zeker ook een langetermijnstrategie nodig waarbij wordt nagedacht over de groei van het aantal oplaadpunten: locatie, gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid.’ 

Ervaring is cruciaal 

Tot slot missen veel mensen de essentiële kennis en ervaring om over te stappen op elektrisch rijden. Dat leidt soms tot misverstanden. ‘De enige manier om die aan te pakken, is door met een EV te rijden’, zegt Lies Eeckman. ‘Wie al het meest elektrische kilometers gereden heeft, is in de praktijk het meest positief rond EV-mobiliteit. Er is een duidelijk verschil: 38% van de mensen die positief staan tegenover EV's zijn zij die meer dan 20.000 km per jaar rijden, terwijl zij die minder dan 10.000 km rijden slechts 28% positief zijn’. 

Vooroordelen en clichés zoals dat elektrische wagens niet leuk of te ingewikkeld zouden zijn om mee te rijden, smelten dan als sneeuw voor de zon. Mensen kunnen tijdens een testrit onder meer zélf de acceleratiekracht en het rijplezier van een EV ervaren, alsook hoe makkelijk hij oplaadt. ‘EV’s zijn de toekomst als we de overgang naar een duurzamere toekomst willen versnellen’, besluit Jochen De Smet. 

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.