Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Een beetje minder belastingen

©Mark Delboo

Met de nieuwe Vlaamse erfbelasting verandert niet echt veel, vindt advocaat Mark Delboo, zeker niet voor klassieke en normaal vermogende gezinnen.

1. Langstlevende partner erft 50.000 euro belastingvrij

‘Partner’ is niet alleen de echtgenoot, maar ook een wettelijk samenwonende partner of een partner met wie de overledene al een jaar feitelijk samenwoonde, weet advocaat Mark Delboo. ‘De regering had aangekondigd dat de hele nalatenschap zou worden vrijgesteld voor de partner. Maar het is een extra vrijstelling van 50.000 euro geworden, een besparing van 1.500 euro.’ Onlangs werd ook nog bekendgemaakt dat het voortgezet vruchtgebruik van de langstlevende wel belast wordt.

2. Erven van broer of zus, verre familie of vrienden

Deze tarieven liepen op tot 65 procent en in Wallonië zelfs tot 80 procent. ‘Dat toptarief in Vlaanderen wordt nu verlaagd naar 55 procent, wat nog altijd veel is’, vindt Mark Delboo. Voor kleinere erfenissen tot 35.000 euro daalt het tarief gevoelig, tot 25 procent.

3. Jongeren onder 21 jaar

Wie jonger is dan 21 en zijn beide ouders verliest, kan de gezinswoning onbelast erven, naast een schijf tot 75.000 euro per kind. ‘Maar de Vlaamse regering lijkt te vergeten dat de meerderjarigheid in België al een tijdje 18 jaar is en niet 21’, zegt Delboo. ‘Vreemd dus om een belastingtarief aan die leeftijd te koppelen.’

4. Gedeeltelijke erfenissprong fiscaal interessant

Wie een erfenis verwerpt ten voordele van zijn kinderen, creëert een grotere spreiding van de goederen over meerdere erfgenamen in de rechte lijn. Gevolg: meer mensen erven in de lagere tarieven. Maar dat is een alles-of-nietsverhaal. Ofwel verwerpt u, en krijgen uw kinderen heel uw nalatenschap, ofwel verwerpt u niet, en behoudt u alles.

'Wie van plan is om alles weg te geven, kan beter meteen verwerpen.'
Mark Delboo

Dat wordt nu fiscaal gefaciliteerd. Als u nu niet verwerpt, krijgt u één jaar tijd om die erfenis kosteloos door te schenken. Dat is een mooie wijziging, vindt Mark Delboo. ‘Een verwerping blijft waarschijnlijk goedkoper, door de progressiviteit. Wie van plan is om alles weg te geven, kan beter meteen verwerpen. Maar met dit systeem kunt u wel kiezen wat u wilt houden en wat niet.’ Bovendien kunt u (als kind van de erflater) zelf de nalatenschap met uw broers en zussen afhandelen, en moeten uw kinderen dat niet meer doen. 

Besluit? 

‘Erfbelastingen zullen altijd zuur zijn. Maar deze hervorming is een mager beestje geworden’, vindt Mark Delboo. De gesuggereerde verlaging van de tarieven in de rechte lijn, met een toptarief van 20 procent, komt er niet. ‘Dat is een gemiste kans. Ook in de zijlijn had de verlaging gevoeliger kunnen zijn, zoals in de schenkbelasting voor onroerende goederen tot maximaal 40 procent.’

Contact: 

www.delbooadvocaten.be
Optimismelaan 1b3
1140 Brussel
T +32(0)2 502 59 87

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.